Skip to main content

Các giải pháp linh hoạt cho các yêu cầu sản xuất độc đáo

Nhận các công cụ bạn cần để đơn giản hóa các quy trình sản xuất hiện nay, từ sản xuất theo đơn đặt hàng đến các hoạt động ở kết hợp. Khi xử lý cả vấn đề đơn giản lẫn phức tạp, bạn cần một bộ giải pháp toàn diện thiết kế cho nhu cầu riêng của bạn. Sản phẩm của chúng tôi có thể thích ứng với nhiều cách thức sản xuất khác nhau, thúc đẩy cả hiệu quả lẫn khả năng đáp ứng trong hoạt động của bạn.

  • Độ linh hoạt: Phục vụ cho các nhu cầu sản xuất theo đơn đặt hàng, cấu hình theo đơn đặt hàng, điều chỉnh kỹ thuật theo đơn đặt hàng và sản xuất để lưu kho.
  • Bộ công cụ toàn diện: Các mô-đun bao gồm Quản lý công việc, Sản xuất nâng cao, Sản xuất tinh gọn, Đảm bảo chất lượng và hơn thế nữa.
  • Giải pháp dành cho bạn Được thiết kế cho các nhà sản xuất cần cân bằng nhu cầu sản xuất phức tạp và có tính lặp lại.
Khám phá tính năng

Lợi ích

Hiệu quả hoạt động tối đa

Điều hành các hoạt động sản xuất giúp giảm chất thải, tối ưu hóa việc sử dụng tài nguyên đồng thời cắt giảm thời gian chu kỳ sản xuất. Giải pháp quản lý sản xuất của Kinetic’s giúp bạn tự động hóa thêm nhiều quy trình, giảm hoạt động can thiệp thủ công và đảm bảo khả năng tối ưu hóa tài nguyên.

Các quyết định dựa trên dữ liệu điều chỉnh theo thời gian thực

Với các dữ liệu chuyên sâu theo thời gian thực về mọi khía cạnh sản xuất, từ mức độ hàng tồn kho đến hiệu suất máy móc, nhóm sản xuất có khả năng nhanh chóng đưa ra quyết định sáng suốt, thích ứng với các điều kiện thay đổi và dự báo chính xác hơn.

Cải thiện tính tuân thủ và kiểm soát chất lượng

Tăng cường hoạt động, nâng cao chất lượng và dự đoán những thay đổi của khách hàng, chuỗi cung ứng với dữ liệu doanh nghiệp và phân tích dự đoán. Nổi bật với các giải pháp BI giúp giải quyết những thách thức’s hiện nay đi đôi với việc xây dựng’s doanh nghiệp tương lai.

Tính năng

Tài nguyên Kinetic