Skip to main content

Quản trị, rủi ro và tuân thủ (GRC)

Quản lý rủi ro và tuân thủ doanh nghiệp của bạn trong bối cảnh quy định luôn thay đổi. Epicor thiết kế các giải pháp quản trị, quản lý rủi ro và tuân thủ (GRC) để đáp ứng những tiêu chuẩn quốc tế đã công bố và biện pháp thực hành tốt nhất của ngành.

  • Đảm bảo hoạt động của bạn sẵn sàng cho vai trò người dùng nâng cao và bảo mật đám mây mạnh mẽ từ Microsoft Azure
  • Đơn giản hóa và giảm chi phí tuân thủ nhờ năng lực chuyên môn sâu rộng hỗ trợ các yêu cầu truy xuất nguồn gốc
  • Đáp ứng các yêu cầu về theo dõi kiểm tra và tài liệu với tính năng PLM toàn diện từ giai đoạn thiết kế đến khi hết giá trị sử dụng
  • Thực hiện các mục tiêu bền vững với khả năng quản trị tốt hơn
Khám phá các khả năng

Lợi ích

Luôn tuân thủ với nỗ lực giảm tải

GRC có thể tác động đến mọi người và mọi chức năng của một tổ chức. Các sáng kiến GRC hiệu quả giúp các công ty và nhân viên của họ duy trì thái độ tuân thủ đồng thời đảm bảo mọi người ở mọi chức vụ trong công ty đều nhận thức được những rủi ro liên quan đến việc không tuân thủ.

Cho phép đạt được hiệu quả và thành công cao hơn

Việc GRC có trở thành một gánh nặng không thể giải quyết được làm tăng chi phí chung của công ty hay là yếu tố tạo nên hiệu quả và thành công hay không đều phụ thuộc vào tác động thực tế hàng ngày của GRC đối với nhân viên. Một giải pháp GRC hiệu quả sẽ nâng cao năng suất thay vì cản trở.

Giảm thiểu rủi ro và hoạt động bền vững hơn

Ngày nay các doanh nghiệp tập trung vào việc bảo tồn năng lượng/nước và tính bền vững của chuỗi cung ứng. Epicor cung cấp các giải pháp nhằm mở rộng lợi ích của quản trị môi trường, xã hội và doanh nghiệp (ESG) trong toàn bộ chuỗi cung ứng: giám sát năng lượng, tìm nguồn cung ứng và thu mua chiến lược, hậu cần, sử dụng giải pháp đám mây và khai thác dữ liệu doanh nghiệp để đáp ứng các yêu cầu tuân thủ.

Khả năng