Skip to main content

Kiểm soát tất cả các điểm liên hệ với khách hàng và khách hàng tiềm năng của bạn

Quản lý quan hệ khách hàng (CRM) cung cấp thông tin và khả năng giám ssats để mang lại trải nghiệm khách hàng tốt nhất tại mọi điểm chạm. Kết nối nhân viên, phòng ban và đối tác chuỗi cung ứng với các tính năng của Kinetic để giúp toàn bộ công ty của bạn đẩy mạnh khả năng phản hồi với khách hàng.

  • Quản lý tương tác liên hệ thông qua khả năng quản lý tác vụ hiệu quả
  • Tăng cường khả năng cho lực lượng bán hàng của bạn thông qua đồng bộ hóa dữ liệu CRM thiết yếu
  • Nâng cao trải nghiệm khách hàng với thông tin chi tiết dựa trên dữ liệu giúp bạn đi trước đối thủ một bước
Tải xuống Tài liệu giới thiệu

Lợi ích

Đơn giản hóa các hoạt động hệ thống

Giúp nhóm bán hàng của bạn quản lý chu kỳ từ khách hàng tiềm năng đến khách hàng, đưa ra dự báo doanh thu chính xác cho ban quản lý và tự động hóa nhiều tác vụ quản trị nhờ các công cụ CRM. Bạn’sẽ có được một bức tranh toàn cảnh ở mọi giai đoạn trong quá trình làm việc với khách hàng.

Tối đa hóa độ hài lòng của khách hàng

Giữ liên lạc với khách hàng và khách hàng tiềm năng của bạn bằng cách đẩy mạnh tương tác nhiệt tình, tôn trọng và chủ động. Nâng cao dịch vụ khách hàng bằng cách ghi lại và chia sẻ thông tin liên lạc với toàn bộ tổ chức, đồng thời giám sát các tương tác liên hệ thông qua quản lý tác vụ.

Tích hợp và dễ dàng truy cập ở mọi nơi bạn cần

Trợ giúp lực lượng bán hàng của bạn với quyền truy cập di động vào toàn bộ khả năng của CRM trên các thiết bị iOS™ và Android&trade thông qua ứng dụng điện thoại CRM. Việc tích hợp với Salesforce giúp gia tằng giá trị bằng cách tăng độ chính xác của dữ liệu, cho phép tự động hóa trên quy mô lớn đồng thời hỗ trợ các trường hợp sử dụng mới.

Tính năng thiết yếu

Liên hệ ngay với chúng tôi
Hàng nghìn nhà sản xuất tin dùng phần mềm của Epicor để hỗ trợ phát triển và mở rộng quy mô. Đặt câu hỏi cho chúng tôi. Hãy cho chúng tôi biết giải pháp nào hiệu quả và không hiệu quả. Chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn trong việc lựa chọn giải pháp phù hợp với doanh nghiệp.

Các trường có * là bắt buộc

Epicor tôn trọng quyền riêng tư của bạn. Các điều khoản và điều kiện của trang web.