Skip to main content

Chúng tôi dựa vào kiến thức thực tiễn để tìm ra giải pháp

Khi Big Ass Fans đẩy nhanh mục tiêu doanh số và cần những hệ thống có khả năng hỗ trợ họ quản lý mức tăng trưởng lớn hơn nữa, chúng tôi đã hiện thực hóa giúp họ.

XEM TOÀN BỘ CÂU CHUYỆN


“Epicor ERP thực sự gắn kết công ty chúng tôi từ lúc bắt đầu tới khi kết thúc và trên mọi nẻo đường khi giao sản phẩm cho khách hàng một cách kịp thời.”

Greg Finley
Giám đốc Sản xuất | Big Ass Fans

Chúng tôi đã phát triển qua nhiều năm kinh nghiệm.

Khi mở rộng để đáp ứng nhu cầu của khách hàng, chúng tôi đã tuyển thêm một số nhân viên, mở thêm một số văn phòng và đạt một số thành tựu mới trong những năm qua.

why-epicor-numbers-v3.png

*Trong số những giải pháp phù hợp với mục đích theo các nhà phân tích ngành và đánh giá của người dùng độc lập, Gartner, 2020

Chúng tôi là đối tác cho các hoạt động sản xuất, di chuyển và bán hàng

Các giải pháp của chúng tôi được tạo ra nhờ kiến thức chuyên sâu của riêng mình về những ngành mà chúng tôi phục vụ.

Chúng tôi luôn bên bạn

Nguồn nhân lực của chúng tôi đến từ chính những ngành mình phục vụ. Vì vậy, chắc chắn người đại diện của bạn không chỉ lắng nghe mà còn thấu hiểu bạn. Như Monica Green – cô ấy đã vận dụng kinh nghiệm trước đây trong ngành bán lẻ vào vai trò Giám đốc Cấp cao về Học tập tại Đại học Epicor.

Chúng tôi đã dẫn đầu xu thế kể từ ngày đầu tiên

Chúng tôi thiết kế các bộ giải pháp tiên tiến sao cho phù hợp với nhu cầu của khách hàng và hỗ trợ họ đáp ứng tốc độ thay đổi của tình hình thực tế. Chúng tôi đang cùng thúc đẩy hoạt động kinh doanh trên toàn thế giới.

Bạn muốn tham gia đội ngũ của chúng tôi chứ?

Xem các vị trí còn trống và đóng góp chuyên môn của bạn cho Epicor.