Skip to main content

Phân phối hiệu quả nghĩa là sở hữu công cụ phù hợp để lên kế hoạch, sắp xếp, vận chuyển và giao sản phẩm khách hàng mong muốn một cách hiệu quả và vào thời điểm họ muốn mua sản phẩm. Đó là yếu tố để hiểu về nhu cầu phân phối trong tổ chức của bạn nhưng việc thực thi để đạt hiệu quả cao nhất vẫn còn nhiều khó khăn. Vì vậy, bạn cần có giải pháp phần mềm phù hợp.

Phần mềm Phân phối của Epicor cung cấp cho bạn đầy đủ các chức năng cần thiết, bao gồm giải pháp chuỗi cung ứng chuyên sâu, quản lý quan hệ khách hàng, kinh doanh thông minh và nhiều chức năng khác. Do đó, dù là dễ dàng lựa chọn, đóng gói và vận chuyển hay cung cấp kênh đặt nhiều đơn hàng mở rộng có dịch vụ hoàn chỉnh đại diện cho khách hàng của bạn, Phần mềm Phân phối của Epicor mang đến lợi thế cạnh tranh mà bạn đang tìm kiếm.

Những người đàn ông trong nhà kho đang nói chuyện, nhìn vào máy tính bảng, một trong số họ đang ngồi trên xe nâng hàng

Các trường có * là bắt buộc

Epicor tôn trọng quyền riêng tư của bạn. Các điều khoản và điều kiện của trang web.