Skip to main content

Hợp tác để cùng nhau tiến xa hơn vì lợi ích khách hàng của chúng tôi

Epicor là ngôi nhà nơi một cộng đồng các đối tác từng đoạt nhiều giải thưởng làm việc cùng nhau để phục vụ khách hàng tốt hơn. Đối tác của chúng tôi đóng vai trò thiết yếu đối với hoạt động kinh doanh của chúng tôi cũng như đối với hoạt động kinh doanh của bạn, họ mang đến kiến thức chuyên môn giúp thúc đẩy tham vọng và xây dựng doanh nghiệp của bạn. Chúng tôi lựa chọn các đối tác đáng tin cậy của mình một cách có chọn lọc và hỗ trợ họ trong mọi hoàn cảnh, phát triển các mối quan hệ lâu dài nhằm đem lại lợi ích lớn lao cho mọi người. Cộng đồng của chúng tôi khai thác sức mạnh thực sự của sự hợp tác – vì khi làm việc cùng nhau, tất cả chúng ta đều sẽ tiến xa hơn.

Cộng đồng của chúng tôi là một mạng lưới các mối quan hệ hùng mạnh.

Chúng tôi phối hợp cùng nhau để bán, triển khai, mở rộng và hỗ trợ cũng cấp các giải pháp của Epicor cho khách hàng trên toàn thế giới.