Skip to main content

Cung cấp các dịch vụ hàng đầu tại chỗ và ở thực địa

Bảo trì thiết bị, tối ưu hóa dịch vụ khách hàng và cập nhật thông tin cho tất cả các kỹ thuật viên, nhân viên hỗ trợ khách hàng với khả năng Quản lý dịch vụ và tài sản của Epicor Kinetic. Sở hữu các công cụ phù hợp để giám sát và quản lý quá trình triển khai, hiệu suất và bảo trì tài sản của công ty cũng như khách hàng:

  • Đáp ứng và hoàn thành vượt mức các nghĩa vụ hợp đồng
  • Duy trì tính minh bạch trong các thỏa thuận cấp độ dịch vụ
  • Tổ chức và quản lý các bảo hành chưa thanh toán
Khám phá tính năng

Lợi ích

Giảm thời gian phản hồi

Khả năng Quản lý dịch vụ và tài sản cung cấp phản hồi nhanh chóng cho các sự cố của khách hàng, duy trì cập nhật và đảm bảo hiệu quả các hoạt động hiện trường, đồng thời xử lý việc trả hàng một cách nhanh chóng.

Các quyết định dựa trên dữ liệu điều chỉnh theo thời gian thực

Với các dữ liệu chuyên sâu theo thời gian thực về mọi khía cạnh sản xuất, từ mức độ hàng tồn kho đến hiệu suất máy móc, nhóm sản xuất có khả năng nhanh chóng đưa ra quyết định sáng suốt, thích ứng với các điều kiện thay đổi và dự báo chính xác hơn.

Cải thiện khả năng bảo trì

Xử lý yêu cầu bảo trì theo địa chỉ, bảo trì phòng ngừa theo kế hoạch—theo lịch trình được xác định trước—và xử lý bảo trì sửa chữa đột xuất cho một hoặc nhiều bộ phận của thiết bị.

Tính năng thiết yếu

Liên hệ ngay với chúng tôi
Hàng nghìn nhà sản xuất tin dùng phần mềm của Epicor để hỗ trợ phát triển và mở rộng quy mô. Đặt câu hỏi cho chúng tôi. Hãy cho chúng tôi biết giải pháp nào hiệu quả và không hiệu quả. Chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn trong việc lựa chọn giải pháp phù hợp với doanh nghiệp.

Các trường có * là bắt buộc

Epicor tôn trọng quyền riêng tư của bạn. Các điều khoản và điều kiện của trang web.