Skip to main content

ảnh hưởng

Quyết định công nghệ sai lầm có thể gây thiệt hại nghiêm trọng cho một doanh nghiệp, còn quyết định đúng đắn sẽ đưa doanh nghiệp lên một tầm cao mới. Thông thường, đội ngũ quản lý sẽ tham khảo những người đồng cấp của họ, nhà tư vấn độc lập hoặc chuyên gia ERP để rút kinh nghiệm, giảm thiểu rủi ro và giúp đưa ra quyết định đúng đắn trong quá trình chuyển đổi số. Chương trình dành cho người có ảnh hưởng của chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn thông tin cần thiết và sự tiếp cận trực tiếp với các chuyên gia của Epicor - vì vậy, khi chúng tôi có giải pháp phù hợp chúng tôi sẽ cung cấp ngay cho bạn.

ảnh hưởng

khả năng tác động đến tính cách, sự phát triển hoặc hành vi của ai đó hoặc điều gì đó, hoặc của chính sự ảnh hưởng đó

Related Videos

Liên hệ
Vẫn còn nhiều điều để nói, nhưng chúng tôi muốn kết nối với bạn để hiểu thêm các mục tiêu và ưu tiên của bạn - hãy xem chúng ta có thể làm việc cùng nhau không nhé.

Các trường có * là bắt buộc

Tôi đồng ý với các điều khoản và điều kiện của trang web