Skip to main content

Quản lý doanh nghiệp toàn cầu của bạn thông qua Kinetic

Thúc đẩy các hoạt động sản xuất của bạn bằng một hệ thống thống nhất, duy nhất, bất kể tổ chức của bạn được— phân bổ như thế nào, tận dụng hiệu quả để điều hành nhiều địa điểm và công ty ở các quốc gia khác. Epicor cung cấp một bộ giải pháp hoàn chỉnh cho nhu cầu sản xuất trên toàn thế giới. Khám phá những lợi ích của Quản lý kinh doanh toàn cầu với Kinetic.

  • Tăng lợi nhuận thông qua các địa điểm sản xuất tiết kiệm chi phí ở mọi nơi trên thế giới
  • Tận dụng lợi ích của một hệ thống ERP hiện đại, an toàn, ổn định, hiệu quả và dựa trên đám mây trên toàn cầu
  • Tự động hóa và tùy chỉnh các quy trình dành cho thực tiễn và ngôn ngữ địa phương trong Kinetic
  • Tuân thủ các quy định của ngành, khu vực và địa phương
  • Chuẩn bị báo cáo tài chính hợp nhất dễ dàng từ tất cả các trang web và công ty
KHÁM PHÁ TÍNH NĂNG

Lợi ích

Triển khai toàn cầu nhanh chóng và có thể mở rộng

Epicor là đối tác toàn cầu, đáng tin cậy trong việc triển khai nhanh chóng và duy trì ổn định ERP cho các nhà sản xuất. Epicor hỗ trợ khách hàng mở rộng quy mô kinh doanh ở nhiều quốc gia bằng cách sử dụng cùng một Kinetic Cloud ERP.

Tổng chi phí sở hữu (TCO) thấp

Dù phát triển tự nhiên hay thông qua mua lại, Kinetic luôn là lựa chọn tiết kiệm chi phí cho các nhà sản xuất trên toàn cầu. Với khả năng tích hợp tuyệt vời, Kinetic có thể hỗ trợ các doanh nghiệp lớn hơn ở chế độ cấp hai bằng cách vận hành các hoạt động sản xuất tại địa phương và kết nối với ERP của công ty.

Tiếp cận thị trường mới

Biến sự hiện diện sản xuất toàn cầu của bạn thành lợi nhuận cao hơn bằng cách vượt ra ngoài phạm vi sản xuất. Bán vào các khu vực và quốc gia mới bằng cách tận dụng trung tâm sản xuất địa phương của bạn và hưởng lợi từ chu kỳ phân phối được rút ngắn. Kinetic dễ dàng tích hợp với nhiều dịch vụ trực tuyến để thúc đẩy quá trình bán hàng.

Tính năng thiết yếu

Tài nguyên Kinetic