Skip to main content

Epicor IoT

Giám sát thiết bị, tài sản, các yếu tố môi trường, vị trí hàng hóa và hơn thế nữa.

Nhà máy thông minh của bạn

Kết nối hệ thống, cảm biến, máy móc và con người theo cách hoàn toàn mới. Epicor IoT kết hợp sức mạnh từ Trung tâm IoT của Microsoft Azure với dữ liệu và ngữ cảnh từ Epicor ERP. Nhờ có Epicor IoT, bạn thậm chí còn hiểu rõ hơn về quy trình vận hành và hoạt động hằng ngày của doanh nghiệp mình.

  • Tạo cảnh báo dựa trên quy tắc để dự đoán và ngăn chặn sự cố
  • Theo dõi và trực quan hóa danh sách cung ứng sinh động để xác định nút thắt của quy trình
  • Tăng cường tự động hóa và tạo điều kiện để người lao động tập trung vào các công việc sáng tạo cũng như giải quyết vấn đề
  • Sử dụng EDD và EDA để trực quan hóa dữ liệu
Tải xuống tờ thông tin

Ví dụ về quy trình làm việc của Epicor IoT

Bước 1

Cảm biến hỗ trợ IoT gửi các chỉ số đến Trung tâm IoT

Bước 2

Epicor ERP đọc các sự kiện từ Trung tâm IoT

Bước 3

Epicor tạo một đề xuất bảo trì mới

Bước 4

Bộ phận bảo trì phê duyệt đề xuất và lên lịch bảo trì

Kết nối với Epicor

Hãy cho chúng tôi biết các thách thức cũng như mục tiêu riêng của bạn để chúng tôi có thể cho bạn thấy lý do phần mềm Epicor là lựa chọn lý tưởng hơn. Bạn có thể liên hệ với chúng tôi bằng cách gọi điện, nhắn tin hoặc gửi email. Nếu bạn hiện đang là khách hàng của chúng tôi, vui lòng đăng nhập vào EpicCare.