Skip to main content

Lập kế hoạch và lịch trình

Nắm vững kỹ thuật dự đoán và phản hồi nhanh chóng trước những thay đổi trong nhu cầu của khách hàng với mức gián đoạn kinh doanh tối thiểu. Cho dù bạn là doanh nghiệp toàn cầu, có nhiều địa điểm hay nhà sản xuất hoặc nhà phân phối tại một địa điểm thì việc lập kế hoạch và lên lịch trình chính xác, linh hoạt là điều bắt buộc đối với các hoạt động mang lại lợi nhuận, hướng tới hiệu suất. Epicor cung cấp một giải pháp toàn diện để hỗ trợ dự báo, lập kế hoạch cho các yêu cầu về nguyên vật liệu (MRP), lập kế hoạch và lên lịch trình nâng cao nhằm đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp linh hoạt ngày nay.

  • Tận hưởng khả năng kiểm soát hàng ngày và lập kế hoạch dài hạn để cải thiện thời gian thực hiện và ra quyết định.
  • Thúc đẩy mức lợi nhuận mới với sản lượng được cải thiện và khả năng đáp ứng khách hàng.
  • Tận dụng khả năng hiện hữu rộng rãi trên toàn bộ doanh nghiệp mở rộng của bạn để tìm nguồn và phân phối tối ưu cho khách hàng của bạn.
KHÁM PHÁ TÍNH NĂNG

Lợi ích

Tận dụng các công cụ dự báo để nâng cấp mức độ dịch vụ

Đáp ứng nhanh chóng nhu cầu của khách hàng bằng các công cụ dự báo độ chính xác cho thành phẩm và linh kiện, bao gồm cả việc lập kế hoạch nhu cầu và nhu cầu không liên tục.

Tối ưu hóa việc sử dụng tài nguyên, cải thiện thông lượng

Tối ưu hóa lịch trình lập kế hoạch với các chức năng nâng cao về lịch trình dựa trên kỹ năng cho cả người lao động và thiết bị. MRP đa cấp thúc đẩy các yêu cầu về lắp ráp và thành phần cuối cùng, đảm bảo rằng nhu cầu đầu vào của khách hàng sẽ thúc đẩy tiến độ.

Nâng cao khả năng hiện diện rộng rãi trên khắp doanh nghiệp

Tối ưu hóa đầu ra và cải thiện dịch vụ khách hàng bằng cách tận dụng năng lực trên toàn bộ doanh nghiệp mở rộng của bạn. Kinetic cung cấp khả năng đa địa điểm và khả năng hiển thị hoạt động, bao gồm các phương pháp dựa trên nhà máy để sử dụng tối ưu.

Tính năng thiết yếu

Tài nguyên Kinetic

Liên hệ ngay với chúng tôi
Hàng nghìn nhà sản xuất tin dùng phần mềm của Epicor để hỗ trợ phát triển và mở rộng quy mô. Đặt câu hỏi cho chúng tôi. Hãy cho chúng tôi biết giải pháp nào hiệu quả và không hiệu quả. Chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn trong việc lựa chọn giải pháp phù hợp với doanh nghiệp.

Các trường có * là bắt buộc

Epicor tôn trọng quyền riêng tư của bạn. Các điều khoản và điều kiện của trang web.