Skip to main content

Phần mềm ô tô

Chiến lược để đạt thành công trong ngành ô tô

Ngành sản xuất ô tô tiếp tục vượt kỳ vọng trên toàn thế giới. Tuy nhiên, có một vài thách thức chính xuất hiện, trong đó có các phương tiện mới cải thiến về kỹ thuật, sự chuyển đổi và ưu tiên về nhân khẩu học, mô hình kết hợp và các lựa chọn. Epicor có các giải pháp phần mềm để tăng tối đa hiệu quả và sự linh hoạt cho bạn, đồng thời giúp doanh nghiệp bạn theo kịp thị trường ô tô toàn cầu.

  • Tạo ra một hệ thống logistics cho vật liệu và lập kế hoạch đẳng cấp thế giới
  • Cải thiện tiến độ và giảm lãng phí thông qua việc triển khai các chiến lược sản xuất tinh gọn
  • Giám sát toàn bộ quy trình sản phẩm và lịch sử tuổi thọ sản phẩm
  • Phương thức quản lý chất lượng mạnh mẽ được nhúng mang lại nền tảng để đáp ứng các tiêu chuẩn về chất lượng sản phẩm và yêu cầu cắt giảm chi phí trên toàn doanh nghiệp
  • Đồng bộ hóa các hoạt động sản xuất trên toàn thế giới thông qua tính năng quản lý thu mua của doanh nghiệp và quản lý nhiều nhà máy
  • Có khả năng nắm bắt đầy đủ thông qua giải pháp đầu cuối toàn diện

"Chúng tôi mong muốn một hệ thống có thể hỗ trợ sự phát triển lâu dài của công ty. Tôi tin rằng Epicor ERP [Kinetic] là giải pháp cho công ty của chúng tôi trong 10 năm tới.”

Aswin Kanchanachayphoom
Giám đốc điều hành | Mahajak Industry Co. Ltd.

Các câu chuyện thành công

Tập đoàn Woodbridge

"Phần mềm Epicor CMS đã giúp chúng tôi giải quyết vấn đề hàng tồn kho, trình tự, quy trình lặp lại và sản xuất đơn hàng một cách linh hoạt, tất cả đều trong một hệ thống linh hoạt."

Kevin Parks,
Quản lý cấp cao phụ trách Nguyên vật liệu của công ty

Tìm hiểu thêm

Cosma International

"Theo tôi, độ chính xác về hàng tồn kho là yếu tố quan trọng, là nền tảng của mọi vấn đề. Nếu không có bảng kiểm kê chính xác, thì bạn chẳng có gì cả. Epicor CMS chính là nền tảng của chúng tôi."

Andy Hrasky,
Thư ký Tổng giám đốc

Tìm hiểu thêm

Able Manufacturing

"Rõ ràng, chúng tôi cần tiến về phía trước từ vị trí trước đây. Chúng tôi cần phát triển. Để trở thành doanh nghiệp đa dạng như ngày nay, chúng tôi phải hiện đại hóa và mở rộng các khả năng ERP. Epicor CMS có chi phí rất phải chăng."

Jim Schwarz,
Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc

Kết nối với Epicor

Hãy cho chúng tôi biết các thách thức cũng như mục tiêu riêng của bạn để chúng tôi có thể cho bạn thấy lý do phần mềm Epicor là lựa chọn lý tưởng hơn. Bạn có thể liên hệ với chúng tôi bằng cách gọi điện, nhắn tin hoặc gửi email. Nếu bạn hiện đang là khách hàng của chúng tôi, vui lòng đăng nhập vào EpicCare.