Làm thế nào các hệ thống thực thi sản xuất có thể giúp giải quyết tình trạng thiếu lao động

Những tiến bộ trong Hệ thống Thực thi Sản xuất (MES) có thể giúp bạn hợp lý hóa các hoạt động của mình để bạn có thể giảm bớt sự gián đoạn cho lực lượng lao động lành nghề của mình. Giữ họ tập trung vào sản xuất bằng cách:

  • Tự động hóa quá trình giám sát
  • Tự động hóa thu thập dữ liệu sản xuất
  •  Theo dõi hiệu suất hoạt động
  • Cải thiện năng suất với phân tích

Tải xuống bài viết chuyên sâu này với các mẹo thiết thực dành cho các nhà sản xuất rời rạc.

MFG-Two-engineers-working-on-building-satellites_.jpg