Cách các nhà máy thông minh thúc đẩy khả năng làm việc từ xa

Năm 2020 chứng kiến sự gia tăng đột biến của hình thức làm việc từ xa khi các công ty gặp phải tình trạng ngừng hoạt động và gián đoạn kinh doanh. Nhưng nhờ Công nghiệp 4.0 và các công nghệ nhà máy thông minh, nhiều doanh nghiệp kiên cường đã có thể thích nghi.

Chuyển sang một nhà máy thông minh và sử dụng dữ liệu một cách hiệu quả, tìm hiểu cách thực hiện.

Man-Supervises-Production-With-Tablet-0617.jpg