8 Lưu ý khi lựa chọn Hệ thống ERP cho Doanh nghiệp

Làm thế nào để tìm được Hệ thống ERP giải quyết được vấn đề thay vì tạo ra chúng

Tải xuống 8 Cân Nhắc Cho Sự Thành Công Của Phần Mềm ERP để tìm hiểu về việc lựa chọn một giải pháp ERP dựa trên:

  • Cách tiếp cận của đối tác về sự đổi mới
  • Tiếp cận các dịch vụ chuyên nghiệp
  • Danh tiếng về triển khai ERP
  • Một hồ sơ theo dõi chuyên môn trong ngành
  • Khả năng mở rộng hệ thống cho tăng trưởng trong tương lai
  • Các lựa chọn triển khai
  • Dễ sử dụng
  • Chức năng hệ thống

 Nhận trợ giúp để chọn một hệ thống hoạt động tốt và phát triển theo nhu cầu của bạn.

mfg-inside-the-heavy-industry-factory-industrial.engineer-works-on-personal-computer - web_size_crop_jpg