Tối ưu hóa Trung tâm Dịch vụ Kim Loại

Tìm hiểu phương thức Epicor giúp các trung tâm dịch vụ kim loại vận hành thông minh hơn

Bạn đã sẵn sàng đưa doanh nghiệp lên tầm cao mới? Cuốn eBbook này chỉ rõ Epicor sẽ giúp bạn đạt được điều đó ra sao. Hãy khám phá giải pháp năng suất kinh doanh cho dịch vụ kim loại của Epicor, cách giải pháp này làm khách hàng hài lòng, đồng thời hỗ trợ nhân viên của bạn quản lý kho hàng hiệu quả, giảm thiểu lãng phí, xử lý những quy trình hoạt động phức tạp.

  • Đồng thời bạn cũng sẽ nắm được phương thức:
  • Xây dựng sự trung thành của khách hàng nhờ trải nghiệm tốt hơn khi đơn hàng được thực hiện nhanh hơn
  • Triến khai trên các chi nhánh và mở rộng quy mô nhanh chóng trong môi trường đám mây
  • Cung cấp cho đội ngũ nhân viên một trải nghiệm hiện đại thông qua nhiều thiết bị.

Machine-with-Sparks.jpg