Vận hành dễ dàng với điện toán đám mây

Lý do các nhà sản xuất hiện đại phát triển mạnh với những đổi mới được kích hoạt bởi điện toán đám mây.

Hơn một phần ba những người ra quyết định công nghệ được khảo sát báo cáo rằng bộ phận CNTT của họ cảm thấy áp lực phải chuyển 100% sang điện toán đám mây.

Tìm hiểu 10 lý do hàng đầu khiến các nhà sản xuất phát triển mạnh trên điện toán đám mây.

bld-two-workers-view-tablet-in-factory - web_size_crop_jpg