Nhà máy Thông minh của doanh nghiệp có đang thực sự phù hợp với hiện tại – và tương lai

Dù doanh nghiệp sản xuất có đang ở bước nào của hành trình chuyển đổi kỹ thuật số, thì vẫn có rất nhiều điều cần xem xét. Một số trường hợp rất dễ bị lúng túng và bỏ cuộc. Trước khi để điều đó xảy ra, hãy luôn nhớ rằng, các doanh nghiệp chuyển đổi kỹ thuật số thành công đều có 1 điểm chung - họ đi từng bước nhỏ, thông minh, và luôn tiến lên.

Hãy tham khảo 5 công nghệ dành cho sản xuất, thúc đẩy chuyển đổi doanh nghiệp trong việc tiến tới nhà máy của tương lai.

MFG-Engineer-Working-on-Desktop-Computer.jpg