Skip to main content

Cải thiện năng suất

Giúp các đội ngũ làm việc thông minh hơn thay vì cần mẫn hơn

Doanh nghiệp của bạn hoạt động dựa trên thông tin—nhưng chẳng ai muốn dành cả ngày để quản lý tài liệu và tệp cả. Epicor ECM đơn giản nhưng mạnh mẽ, vì vậy các đội ngũ có thể hợp lý hóa hoạt động quản lý nội dung nhờ quy trình làm việc tự động, khả năng kiểm soát phiên bản theo thời gian thực và độ bảo mật đáng tin cậy

Giúp các đội ngũ làm việc thông minh hơn thay vì cần mẫn hơn
Tăng cường và đảm bảo truy cập thông tin một cách an toàn

Hợp lý hóa quy trình cộng tác

Tăng cường và đảm bảo truy cập thông tin một cách an toàn

Việc truy xuất thông tin chính xác và kịp thời sẽ giúp bạn trả lời khách hàng và nhà cung cấp một cách nhanh chóng. Quan hệ hợp tác tích cực giữa các bộ phận. Epicor ECM thúc đẩy các đội ngũ và việc ra quyết định bằng cách làm cho nội dung dễ tiếp cận hơn ngay khi cần.

Sẵn sàng mở rộng

Quản lý nội dung với Impressive ROI

Hoạt động dựa trên đám mây hoặc tại chỗ, Epicor ECM là hệ thống quản lý nội dung linh hoạt, có thể mở rộng và phát triển song hành cùng doanh nghiệp của bạn. Epicor ECM dễ dàng tích hợp với Epicor ERP và Prophet 21 để mang lại hiệu quả toàn diện cho doanh nghiệp.

Quản lý nội dung với Impressive ROI

Khả năng của Epicor ECM

Liên hệ

Hàng ngàn nhà sản xuất vừa và nhỏ sử dụng phần mềm của Epicor để hỗ trợ phát triển. Bạn thì sao? Hãy liên hệ với chúng tôi để trò chuyện về việc tìm giải pháp phù hợp cho nhu cầu kinh doanh đặc biệt của bạn.

Các trường có * là bắt buộc

Epicor tôn trọng quyền riêng tư của bạn. Các điều khoản và điều kiện của trang web.