Skip to main content

Đám mây tích hợp Epicor

Nền tảng tích hợp API được Jitterbit hỗ trợ

Kết nối dữ liệu trên toàn doanh nghiệp để thúc đẩy tăng trưởng

Kết nối nhanh chóng tất cả các ứng dụng kinh doanh tại chỗ, trên đám mây, SaaS với hệ thống lưu trữ dữ liệu—Kinetic (tên mới của Epicor ERP). Đám mây tích hợp Epicor, được Jitterbit hỗ trợ, đưa ra giải pháp có thể mở rộng để tích hợp nhanh chóng, triển khai và mở rộng dễ dàng.

  • Nền tảng tích hợp API của Jitterbit cung cấp các cách thức liền mạch để kết nối Epicor với bất kỳ hệ thống nội bộ, tại chỗ hoặc dựa trên đám mây nào.
  • Cho phép các doanh nghiệp xây dựng và tự động hóa quy trình làm việc trên các ứng dụng kinh doanh quan trọng.
  • Kết nối CRM, Thương mại điện tử, Phân tích, 3PL/Logistics và Nhân sự với Epicor để cung cấp chế độ xem hoàn chỉnh, dựa trên dữ liệu ở tất cả các ứng dụng.

Lợi ích chính

Nhanh chóng

Tích hợp chỉ trong vài ngày thay vì vài tháng với quá trình tích hợp theo mẫu tới hàng trăm hệ thống kinh doanh của bên thứ 3

Chính xác

Duy trì Epicor như hệ thống lưu trữ dữ liệu và nguồn tổng hợp dữ liệu duy nhất trong tổ chức.

Hiệu quả

Loại bỏ quá trình nhập dữ liệu trùng lặp, xây dựng quy trình làm việc thông minh cũng như giúp người dùng làm việc trong hệ thống mà mình hiểu rõ nhất.

Hiển thị

Trao đổi thông tin giữa các hệ thống kinh doanh trong thời gian thực để theo kịp những thay đổi hàng ngày trong doanh nghiệp hoặc chuỗi cung ứng.

Kết nối với hơn 1.000 điểm cuối

Kết nối với Epicor

Hãy cho chúng tôi biết các thách thức cũng như mục tiêu riêng của bạn để chúng tôi có thể cho bạn thấy lý do phần mềm Epicor là lựa chọn lý tưởng hơn. Bạn có thể liên hệ với chúng tôi bằng cách gọi điện, nhắn tin hoặc gửi email. Nếu bạn hiện đang là khách hàng của chúng tôi, vui lòng đăng nhập vào EpicCare.