Skip to main content

Cách thức hoạt động

Xem cách nhân viên có thể được trao quyền với tư cách là Nhà tích hợp và Nhà phát triển nghiệp dư để tiết kiệm thời gian, loại bỏ các tác vụ thủ công và tăng năng suất.

Thu hẹp khoảng cách Kinh doanh/CNTT

Automation Studio là một công cụ tự động hóa thông minh giúp người dùng doanh nghiệp hoạt động dưới vai trò nhà phát triển và nhà tích hợp nghiệp dư phối hợp với CNTT để quản trị.

  • Nền tảng đám mây cho hoạt động đàn hồi, không cần máy chủ.
  • Bao gồm tất cả các trường hợp sử dụng cho tất cả các bộ phận.
  • Quyền truy cập tự phục vụ vào trình kết nối và các phương thức ít mã/không cần mã được nhúng trong nền tảng Epicor để mang lại trải nghiệm người dùng hợp lý.

Kết nối Epicor với hơn 1.000 ứng dụng bên ngoài

Tự động hóa quy trình bằng rô-bốt hiện đại (RPA) trong Automation Studio sử dụng các công nghệ phù hợp với mục đích như API để tương tác mạnh mẽ và đáng tin cậy với các hệ thống hiện đại, trình phân tích để tận dụng thông tin từ tài liệu hoặc hình ảnh cũng như công nghệ trích xuất cho các trang web và hệ thống cũ hơn.

  • Lựa chọn trình kết nối cho mọi bộ phận.
  • Trình kết nối http và webhook chung mang lại độ linh hoạt tuyệt đối.
  • Tích hợp sử dụng trình kết nối Epicor với các ứng dụng bên ngoài cũng như ứng dụng nội bộ

“Automation Studio đáp ứng một nhu cầu thực sự mà chúng tôi mong muốn trong quá trình phát triển kinh doanh. Đó chính là khả năng kết nối một cách nhanh chóng và dễ dàng các hệ thống khác với phiên bản Epicor.”

David Holm, Chủ tịch Công ty Công nghiệp Chính xác Kiski, công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của Tập đoàn Aerotech.

kiski-logo.png

Khai thác AI từ cộng đồng mạng

Phương thức là quá trình tự động hóa bao gồm trình kích hoạt và một hoặc nhiều hành động tạo ra kết quả. Automation Studio sử dụng công nghệ máy học (ML) để phân tích hơn 400.000 phương thức có sẵn trong cộng đồng để đưa ra đề xuất khi bạn xây dựng phức thức của riêng mình.

  • Các phương thức đã đưa ra là nguồn mở và có sẵn để phân tích ML cũng như để bạn sử dụng lại và điều chỉnh.
  • Hỗ trợ bạn trong quá trình tìm kiếm dữ liệu giữa các ứng dụng.
  • Đề xuất các bước tiếp theo trong phương thức dựa trên công việc trước đó do những người khác trong các phương thức tương tự đã từng thực hiện

Liên hệ

Hàng ngàn nhà sản xuất vừa và nhỏ sử dụng phần mềm của Epicor để hỗ trợ phát triển. Bạn thì sao? Hãy liên hệ với chúng tôi để trò chuyện về việc tìm giải pháp phù hợp cho nhu cầu kinh doanh đặc biệt của bạn.

Các trường có * là bắt buộc

Epicor tôn trọng quyền riêng tư của bạn. Các điều khoản và điều kiện của trang web.

Nền tảng liên quan