Skip to main content
  • Hỏi Chuyên gia của Epicor

Hỏi Chuyên gia của Epicor

Doanh nghiệp của bạn là độc nhất, và không ai hiểu doanh nghiệp của bạn hơn chính bạn. Đó là lý do vì sao các Chuyên gia của Epicor sẵn sàng lắng nghe. Hãy đặt câu hỏi cho chúng tôi về các giải pháp phần mềm kinh doanh. Hãy cho chúng tôi biết giải pháp nào hiệu quả và những điều bạn đang cố gắng cải thiện. Chúng tôi sẽ hợp tác với bạn để tìm ra câu trả lời.  

Nếu bạn là khách hàng hiện hữu của Epicor, vui lòng truy cập vào Cổng thông tin hỗ trợ khách hàng.

Các trường có * là bắt buộc

Epicor tôn trọng quyền riêng tư của bạn. Các điều khoản và điều kiện của trang web.

Epicor Software (SEA) Pte Ltd

Tháp A – Novena Square, số 238A đường Thomson #23-06 
Singapore 
307684

Epicor Software (Shanghai) Co., Ltd.

Phòng 2008, Cross Tower 
Số 318 đường Fuzhou 
Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa

Epicor Software (North Asia) Ltd

Phòng 1806, Tầng 18, Tháp 2 
China Hong Kong City 
Số 33 đường Canton, Tsimshatsui 
Hồng Kông

Epicor cung cấp giải pháp cho các công ty khắp châu Á. Vui lòng liên hệ với một trong các văn phòng ở trên để biết thông tin về đại diện tại địa phương của bạn.