Skip to main content

Mikä on Teollisuus 4.0 – Teollinen esineiden Internet (IIoT, Industrial Internet of Things)?

Teollisuus 4.0 viittaa teollisen vallankumouksen uuteen vaiheeseen, joka keskittyy voimakkaasti yhdistettävyyteen, automaatioon, koneoppimiseen ja reaaliaikaiseen dataan. Teollisuus 4.0, jota kutsutaan toisinaan IIoT:ksi tai älykkääksi valmistukseksi, yhdistää fyysisen tuotannon ja toiminnot älykkääseen digitaalitekniikkaan, koneoppimiseen ja massadataan luodakseen holistisen ja paremmin yhdistetyn ekosysteemin yrityksille, jotka keskittyvät valmistukseen ja toimitusketjun hallintaan. Vaikka jokainen tänä päivänä toimiva yritys ja organisaatio on erilainen, ne kaikki kohtaavat yhteisen haasteen – tarpeen muodostaa yhteyksiä ja käyttää reaaliaikaista näkyvyyttä prosessien, kumppanien, tuotteiden ja ihmisten välillä. 

Tässä kohtaa Teollisuus 4.0 astuu kuvaan.

Teollisuus 4.0:ssa ei ole kyse vain uusiin teknologioihin ja työkaluihin investoinnista valmistuksen tehokkuuden lisäämiseksi – siinä on kyse yrityksesi koko toiminnan ja kasvun vallankumouksesta. Tämä resurssi tarjoaa sinulle syvällisen yleiskatsauksen Teollisuus 4.0:sta ja IIoT:stä, mukaan lukien tietoja seuraavista:

Valmistuksen maailma on muuttumassa. Selviytyäksesi ja kukoistaaksesi nyt sinun on oltava valmis investoimaan Teollisuus 4.0:aan. Tämä resurssi auttaa sinut alkuun.

Teollisuuden evoluutio versiosta 1.0 aina 4.0:aan

Ennen kuin syvennymme liikaa Teollisuus 4.0:n luonteeseen, syihin ja toimintaan, on hyödyllistä ensin ymmärtää, miten valmistus on oikein kehittynyt 1800-luvulta alkaen. Maailma on käynyt läpi tai on juuri käymässä läpi neljä selkeää teollista vallankumousta.

Ensimmäinen teollinen vallankumous

Ensimmäinen teollinen vallankumous tapahtui 1700-luvun lopun ja 1800-luvun alun välissä. Tämän aikajakson kuluessa valmistus kehittyi ihmisten tekemään ja työeläinten avustamaan manuaaliseen työhön keskittymisestä optimoidumpaan työn muotoon, jota tekivät ihmiset käyttämällä vesi- ja höyryvoimaa hyödyntävillä koneilla ja muun tyyppisillä konetyökaluilla.

Toinen teollinen vallankumous

1900-luvun alkupuolella maailma siirtyi toiseen teolliseen vallankumoukseen teräksen ja sähkön käytön ansiosta tehtailla. Sähkön käyttöönoton avulla valmistajat saattoivat nostaa tehokkuutta, ja tehtaiden koneista tuli paremmin liikuteltavia. Tämän vaiheen aikana otettiin käyttöön tuotantolinjan kaltaiset massatuotannon konseptit keinona lisätä tuottavuutta.

Kolmas teollinen vallankumous

Kolmas teollinen vallankumous alkoi kehittyä 1950-luvun lopusta alkaen, kun valmistajat alkoivat lisätä elektroniikkaa ja lopulta tietokoneteknologiaa tehtaisiinsa. Tänä aikajaksona valmistajat alkoivat kokea siirtymän, joka painotti vähemmän analogista ja mekaanista teknologiaa ja enemmän digitaaliteknologiaa ja automaatio-ohjelmistoja.

Neljäs teollinen vallankumous eli Teollisuus 4.0

Muutaman viime vuosikymmenen aikana on syntynyt neljäs teollinen vallankumous, jota kutsutaan nimellä Teollisuus 4.0. Teollisuus 4.0 vie viime vuosikymmenten digitaalisen teknologian painopisteen aivan uudelle tasolle hyödyntämällä yhdistettävyyttä esineiden Internetin (IoT) kautta, pääsyä reaaliaikaiseen dataan sekä kyberfyysisten järjestelmien käyttöönottoa. Teollisuus 4.0 tarjoaa kattavamman, toisiinsa linkitetyn ja holistisen lähestymistavan valmistukseen. Se yhdistää fyysisen digitaaliseen ja sallii paremman yhteistyön ja pääsyn eri osastojen, kumppanien, myyjien, tuotteiden ja ihmisten välillä. Teollisuus 4.0 sallii yritysten omistajien hallita ja ymmärtää paremmin jokaista toimintonsa aspektia sekä hyödyntää välitöntä dataa tuottavuuden tehostamiseen, prosessien parantamiseen ja kasvun ohjaamiseen.

IIoT:n peruskonseptit ja termisanasto

IIoT:hen ja Teollisuus 4.0:aan liittyy satoja konsepteja ja termejä mutta seuraavassa on esitetty 12 perussanaa ja -ilmausta, jotka kannattaa tuntea, ennen kuin päätät, haluatko investoida Teollisuus 4.0 -ratkaisuihin liiketoimintaasi varten:

 • Yrityksen toiminnanohjaus (ERP): Liiketoimintaprosessin hallintatyökaluja, joita voidaan käyttää hallitsemaan informaatiota koko organisaation laajuudella.
 • IoT: IoT tulee sanoista Internet of Things, eli esineiden internet, käsite viittaa fyysisten esineiden välisiin yhteyksiin, kuten anturien tai koneiden ja Internetin välillä.
 • IIoT: IIoT tarkoittaa teollista esineiden internetiä, käsite viittaa ihmisten, datan ja koneiden välisiin yhteyksiin, siten kuin ne koskevat valmistusta.
 • Massadata: massadata viittaa suuriin sarjoihin rakenteellista tai rakenteetonta dataa, jota voidaan yhdistää, säilyttää, organisoida ja analysoida kaavojen, trendien, yhteyksien ja mahdollisuuksien paljastamiseksi.
 • Keinoäly (AI): Keinoäly on käsite, joka viittaa tietokoneen kykyyn suorittaa tehtäviä ja tehdä päätöksiä, jotka aiemmin olisivat vaatineet jonkin tasoista ihmisälyä.
 • M2M: Tämä viittaa koneelta koneelle -käsitteeseen ja koskee kommunikaatiota, joka syntyy kahden eri koneen välillä langattomassa tai langallisessa verkossa.
 • Digitalisoiminen: Digitalisoiminen viittaa eri tyyppisen informaation keräys- ja muuntoprosessiin digitaaliseen muotoon.
 • Älytehdas: Älytehdas on tehdas, jossa on investoitu Teollisuus 4.0 -teknologiaan, -ratkaisuihin ja -lähestymistapoihin ja hyödynnetään niitä.
 • Koneoppiminen: Koneoppiminen viittaa tietokoneiden kykyyn oppia ja kehittyä oma-aloitteisesti keinoälyn avulla – ilman, että niitä erityisesti käsketään tai ohjelmoidaan tekemään niin.
 • Pilvilaskenta: Pilvilaskenta viittaa käytäntöön, jossa toisiinsa yhteydessä olevia Internetissä ylläpidettäviä etäpalvelimia käytetään tallentamaan, hallitsemaan ja käsittelemään informaatiota.
 • Reaaliaikainen tietojenkäsittely: Reaaliaikainen tietojenkäsittely viittaa tietokonejärjestelmien ja koneiden kykyihin käsitellä jatkuvasti ja automaattisesti tietoja sekä antaa reaaliaikaista tai lähes reaaliaikaista palautetta ja näkemyksiä.
 • Ekosysteemi: Ekosysteemi tarkoittaa valmistuksen yhteydessä koko toimintojesi mahdollista yhdistettävyyttä – varastoa ja suunnittelua, talousasioita, asiakassuhteita, toimitusketjun hallintaa ja valmistuksen toteutusta.
 • Kyberfyysiset järjestelmät (CPS): Kyberfyysiset järjestelmät, joita kutsutaan myös kybervalmistukseksi, viittaa Teollisuus 4.0 -käyttöiseen valmistusympäristöön, joka tarjoaa reaaliaikaisen tiedonkeräykset, analyysin ja läpinäkyvyyden jokaisesta valmistustoiminnan osa-alueesta.

Nyt kun ymmärrät paremmin eräitä Teollisuus 4.0:n peruskonsepteja, olet valmis syventymään siihen, miten älykäs valmistus voi mullistaa tavan, jolla johdat ja kasvatat liiketoimintaasi.

Älykkään valmistuksen käyttötapaukset

Eräs parhaista tavoista ymmärtää älykkään valmistuksen käsite paremmin on miettiä, miten sitä voitaisiin soveltaa omaan liiketoimintaasi tai yritystäsi vastaavaan liiketoimintaan. Seuraavassa on kolme käyttötapausta, jotka auttavat ymmärtämään Teollisuus 4.0:n arvon valmistustoiminnassa:

 • 1. Toimitusketjun hallinta ja optimointi – Teollisuus 4.0 -ratkaisut antavat yrityksille paremman käsityksen, hallinnan ja näkyvyyden koko toimitusketjunsa laajuudella. Hyödyntämällä toimitusketjun hallintaominaisuuksia yritykset voivat toimittaa tuotteita ja palveluja markkinoille nopeammin, halvemmin ja paremmalla laadulla kilpailuedun saamiseksi vähemmän tehokkaisiin kilpailijoihin nähden.
 • 2. Ennakoiva kunnossapito/analytiikka – Teollisuus 4.0 -ratkaisut antavat valmistajille kyvyn ennustaa, milloin potentiaalisia ongelmia tulee ilmenemään, ennen kuin ne vielä toteutuvat. Ilman IoT-järjestelmien käyttöä tehtaallasi, ennaltaehkäisevä kunnossapito tapahtuu rutiinien tai ajan perusteella. Toisin sanoen, se on manuaalinen tehtävä. IoT-järjestelmien ollessa käytössä ennalta ehkäisevä kunnossapito on paljon enemmän automatisoitua ja virtaviivaistettua. Järjestelmät voivat havaita, kun ongelmia syntyy tai kun koneita on korjattava, ja tarjoavat sinulle kyvyn ratkaista potentiaaliset ongelmat, ennen kuin niistä tulee isoja ongelmia. Ennakoivan analytiikan ansiosta yritykset eivät ainoastaan voi esittää reaktiivisia kysymyksiä, kuten “mitä on tapahtunut?” tai “miksi se tapahtui?”, vaan myös ennakoivia kysymyksiä, kuten “mitä tulee tapahtumaan” ja “mitä voimme tehdä sen estämiseksi?” Tällainen analytiikka voi antaa valmistajille kyvyn siirtyä ehkäisevästä kunnossapidosta ennakoivaan kunnossapitoon.
Ennakoiva analytiikka
 • 3. Voimavarojen seuranta ja optimointi – Teollisuus 4.0 -ratkaisut auttavat valmistajia tehostamaan voimavarojen hallintaa toimitusketjun jokaisessa vaiheessa ja sallii heidän pysyä paremmin ajan tasalla varastonhallinnasta, laadusta ja logistiikkaan liittyvistä optimointimahdollisuuksista. Kun IoT on käytössä tehtaalla, työntekijät saavat paremman näkyvyyden voimavaroihinsa maailmanlaajuisesti. Tavanomaiset voimavarojen hallintatehtävät, kuten voimavarojen siirto, hävittäminen, uudelleenluokitus ja säätö voidaan virtaviivaistaa ja hallita keskitetysti ja reaaliaikaisesti.

Näiden käyttötapausten tarkastelun tarkoitus on auttaa sinua kuvittelemaan ja alkamaan miettiä, miten älykäs valmistus voitaisiin integroida omaan organisaatioosi. Miten voit oikeastaan päättää, sopiiko Teollisuus 4.0 sinulle?

Kenelle Teollisuus 4.0 sopii?

Miten tiedän, milloin yrityksesi pitäisi tai pitäisikö sen investoida Industry 4.0:aan?

Jos seuraavan listan useimmat kohdat pätevät yritykseesi, on luultavasti turvallista alkaa arvioida Teollisuus 4.0 -teknologian ja -ratkaisujen tarjoajia ja ruveta jakamaan käyttöönottoon tarvittavia resursseja:

 • Olette erityisen kilpaillulla alalla, jossa on mukana paljon tekniikan tuntevia kilpailijoita.
 • Organisaatiollanne on vaikeuksia rekrytoida väkeä täyttämään vapaita työpaikkoja.
 • Haluat paremman näkyvyyden toimitusketjuunne.
 • Haluat tunnistaa ja ratkaista ongelmat, ennen kuin niistä tulee isoja ongelmia.
 • Haluat nostaa tehokkuutta ja tuottavuutta koko organisaationne laajuudella.
 • Haluat, että jokaisella tiiminjäsenelläsi on tietoon perustuva, ajan tasalla oleva ja olennainen näkymä tuotanto- ja liiketoimintaprosesseihin.
 • Haluat rikkaampaa ja ajankohtaisempaa analytiikkaa.
 • Tarvitset apua informaation digitoimisessa ja ymmärtämisessä.
 • Haluat kehittää asiakastyytyväisyyttä ja -kokemusta.
 • Haluat parantaa tuotelaatua tai pitää tuotelaadun entisellään.
 • Haluat paremmin integroidun yrityksen toiminnanohjausjärjestelmän, joka kattaa varastonhallinnan ja suunnittelun lisäksi talousasiat, asiakassuhteet, toimitusketjun hallinnan ja valmistuksen toteutuksen.
 • Haluat johdonmukaisen ja joustavan näkyvyyden tuotantoon ja liiketoimintoihin räätälöitynä organisaationne erityisalueita tai käyttäjiä varten.
 • Haluat reaaliaikaisia näkemyksiä, jotka auttavat sinua tekemään parempia, nopeampia päätöksiä liiketoiminnastanne joka päivä.

Etkö ole vieläkään varma, sopiiko Teollisuus 4.0 sinulle? Lue lisää erityisistä tavoista, joilla se voi auttaa sinua ja yritystäsi.

Teollisuus 4.0 -mallin omaksumisen hyödyt

Teollisuus 4.0 kattaa koko tuotteen elinkaaren ja toimitusketjun – suunnittelun, myynnin, varastonhallinnan, aikataulut, laadun, tekniikan ja asiakaspalvelun ja kenttähuollon. Jokainen jakaa tietoon perustuvat, ajan tasalla olevat olennaiset näkymät tuotanto- ja liiketoimintaprosesseista – sekä paljon rikkaamman ja ajankohtaisemman analytiikan.

Seuraava on nopea, rajoitettu lista joistakin hyödyistä, joista voit nauttia ottamalla käyttöön Teollisuus 4.0 -mallin:

 • Se tekee sinusta kilpailukykyisemmän, erityisesti Amazonin kaltaisia häiriötekijöitä vastaan. Kun Amazonin kaltaiset yhtiöt jatkavat logistiikka- ja toimitusketjun hallinnan optimointia, sinun pitää investoida tekniikkaan ja ratkaisuihin, jotka auttavat sinua kehittämään ja optimoimaan omaa toimintaasi. Pysyäksesi kilpailukykyisenä sinulla on oltava käytössäsi järjestelmät ja prosessit, joiden avulla voit tarjota samaa (tai parempaa) palvelutasoa asiakkaillesi kuin he voisivat saada Amazonin kaltaiselta yritykseltä.
 • Se tekee yrityksestäsi houkuttelevamman nuoremmalle työvoimalle. Moderneihin, innovatiivisiin Teollisuus 4.0 -teknologioihin investoivat yritykset ovat paremmassa asemassa houkuttelemaan ja pitämään uusia työntekijöitä.
 • Se tekee tiimistäsi vahvemman ja yhteistyökykyisemmän. Teollisuus 4.0:aan investoivat yritykset voivat lisätä tehokkuutta, tehostaa osastojen välistä yhteistyötä, mahdollistaa ennakoivaa ja ohjaavaa analytiikkaa ja antaa ihmisten, kuten käyttäjien, johtajien ja esimiesten hyödyntää täydemmin reaaliaikaista dataa ja tiedustelua parempien päätösten tekemiseksi samalla, kun he hoitavat päivittäisiä vastuitaan.
 • Se sallii sinun ratkaista potentiaaliset ongelmat, ennen kuin niistä tulee isoja ongelmia. Ennakoiva analytiikka, reaaliaikainen data, internet-yhteyttä käyttävät koneet ja automaatio voivat kaikki auttaa sinua toimimaan proaktiivisesti, kun ratkaistavana on potentiaalisia kunnossapidon ja toimitusketjun hallinnan ongelmia.
 • Se sallii sinun karsia kuluja, tehostaa tuottoa ja stimuloida kasvua. Teollisuus 4.0 -teknologia auttaa sinua hallitsemaan ja optimoimaan kaikkia valmistusprosessiesi ja toimitusketjusi osa-alueita. Se antaa sinulle pääsyn reaaliaikaiseen dataan ja oivalluksiin, joita tarvitset tehdäksesi älykkäämpiä ja nopeampia päätöksiä liiketoiminnastasi, mikä lopulta nostaa koko toimintasi tehokkuutta ja tuottavuutta.

Kuten mainittu, tämä lista ei ole kaikenkattava – huomioitavana on monia muitakin höytyjä. Lue lisätietoja hyödyistä tutustumalla valmistusohjelmistojen sivuumme.

Huomioitavat ja voitettavat haasteet

Harkitessasi Teollisuus 4.0:aan investointia saatat miettiä joitakin potentiaalisia haasteita, jotka liittyvät uuden teknologian ja prosessien integroimiseen organisaatioosi. Et ole yksin. Seuraavassa on esitetty yleisimpiä kysymyksiä, joita useimmat yrityksen omistajat miettivät älykkään valmistuksen yhteydessä:

Kysymys 1: Tulevatko yrityksemme data ja asiakastiedot pysymään turvassa?


Kyberhakkeroinnin uhkan jatkaessa kasvuaan vuosi vuodelta monet yritykset ot huolissaan siitä, että investointi pilvipohjaiseen teknologiaan ja datan siirto ulos omien seinien ulkopuolelle tekee heidän yrityksistään ja datastaan haavoittuvan hyökkäyksiä kohtaan. Epicor pitää informaation turvassa ja suojattuna hyödyntämällä syvällistä tietoturvatietämystään ja käyttämällä tiukkoja verkkoturvallisuustoimia kaikille asiakkailleen, jotka investoivat Teollisuus 4.0 -teknologiaan.

Kysymys 2: Voinko saada tiimini tukemaan tätä?


Lyhyt vastaus tähän kysymykseen on kyllä. Vaikka uuden teknologian ja uuden liiketoimintamallin toteuttaminen voi olla vaikeaa hyväksyä ja omaksua tietyille henkilöille, voit lopulta saada tuen tiimiltäsi asettamalla selvät odotukset etukäteen, ilmoittamalla Teollisuus 4.0 -teknologiaan investoinnin tarkoituksen ja hyödyt ja olemalla avoin ja läpinäkyvä tiimisi kanssa koko toimeenpanoprosessin aikana.

Kysymys 3: Onko meillä riittävät resurssit ja henkilöstö toimeenpanemaan ja hallitsemaan tätä uutta teknologiaa?


Kun investoit pilvipohjaiseen teknologiaan, sinun ei tarvitse olla niin riippuvainen IT-tiimisi kyvystä hallita ja ylläpitää järjestelmiä. Sen sijaan voit hyötyä säännöllisistä päivityksistä ja ylläpidosta, jonka toteuttaa palveluntarjoaja. Esimerkiksi, välttääkseen ne jatkuvat toimeenpanon ja päivityksen haasteet, joita ERP on perinteisesti asettanut, jotkin yritykset valitsevat pilvipohjaisen ERP:n tai ohjelmiston palveluna (SaaS). Kuten pilvitallennuksessa, pilvipohjaisen ERP:n tarjoaja vastaa kustannuksista, jotka muutoin kuuluisivat IT:lle infrastruktuurin rakentamisesta ja ylläpidosta. Pilvipohjainen ERP-järjestelmä tarjoaa kaikki ERP:n hyödyt vaatimatta erityistä IT-infrastruktuuria tai -henkilöstöä ja vapauttaa nämä resurssit käytettäviksi muihin IT-tehtäviin.

Kysymys 4: Tulenko tietämään, miten hyödynnän datan tehdäkseni valistuneempia päätöksiä?


Kyllä! Epicor voi tarjota sinulle osaamisen, koulutuksen ja dokumentaation, jotka tarvitset ymmärtääksesi, miten dataa käytetään muuttamaan, parantamaan ja kasvattamaan liiketoimintaasi.

Miten Epicor voi auttaa liikeyritystäsi?

Epicor voi auttaa sinua toteuttamaan Teollisuus 4.0 -teknologian omassa valmistusliiketoiminnassasi. Tarjoamme joustavan alakohtaisen ohjelmiston, joka on rakennettu valmistusteollisuuden, jakelun, vähittäismyynnin ja palvelualan asiakkaidemme tarpeiden ympärille. Lue lisää, miten voimme auttaa sinua ja yritystäsi, tutustumalla liiketoiminnan ratkaisujen sivuumme.

Alla oleva kuva havainnollistaa, miksi yhä useammat yritykset toimivat kanssamme investoidakseen älykkääseen valmistukseen ja rakentaakseen tulevaisuuden tehtaita:

Epicor auttaa valmistajia rakentamaan tulevaisuuden tehtaan

Loppuyhteenveto

Kestävän kehityksen mukaisen, skaalautuvan yrityksen rakentamiseksi tämän päivän yritysympäristössä tarvitset työkaluja, jotka auttavat sinua virtaviivaistamaan tehtäviä, tehostamaan tuottavuutta ja yhteistyötä sekä hyödyntämään dataa reaaliaikaisesti. Epicorin Teollisuus 4.0 -ratkaisut voivat ohjata sinut oikealle tielle. Valmis tekemään investoinnin? Aloita tästä.

Luo yhteys Epicoriin

Kerro meille ainutlaatuisista tavoitteistasi ja haasteistasi, niin että voimme näyttää sinulle, miksi Epicor-ohjelmisto on sopivampi ratkaisu. Ota meihin yhteyttä puhelimitse, chatin kautta tai sähköpostitse. Jos olet jo asiakkaamme, kirjaudu sisään EpicCare