Skip to main content

ซอฟต์แวร์การจัดการด้านการผลิตของ Epicor นำเสนอความสามารถในการจัดการการผลิตที่ใช้งานง่าย ซึ่งออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของบริษัทที่ผลิตสินค้าทั้งแบบตามสั่ง (Make-to-order) และแบบผสมผสาน (mixed mode) Epicor เข้าใจดีว่ากิจการผลิตจำนวนมากมีความซับซ้อนจนแทบไม่สามารถระบุประเภทได้ และมักผลิตสินค้าที่ซับซ้อนมากกว่าที่จะเป็นผลิตภัณฑ์เดี่ยวซ้ำๆ พวกเขาจึงจำเป็นต้องใช้ซอฟต์แวร์ที่มีความยืดหยุ่นและหลากหลายเพื่อรองรับผสมผสานกันของการผลิตแบบผลิตตามสั่ง (MTO), ประกอบตามสั่ง (CTO), ออกแบบตามสั่ง (ETO) และผลิตเพื่อเก็บเป็นสินค้าคงคลัง (MTS)

โซลูชั่นการจัดการการผลิต

ไม่ว่าธุรกิจของคุณจะเป็นการผลิตตามสั่ง ประกอบตามสั่ง ออกแบบตามสั่ง หรือผลิตสำหรับเก็บไว้เป็นสินค้าคงคลัง ซอฟต์แวร์ด้านการจัดการการผลิตของเราก็มีความสามารถด้านการจัดการห่วงโซ่อุปทาน การดำเนินงานของห่วงโซ่อุปทาน และการจัดจำหน่ายเต็มรูปแบบอย่างครบครัน โดยทั้งหมดทำได้ภายในแพลตฟอร์มธุรกิจเดียว นอกจากนี้ โซลูชั่นด้านการผลิตของ Epicor ประกอบด้วยซอฟต์แวร์ด้านการจัดการงาน และการทำงานเกี่ยวกับคำสั่งซื้อ การวางแผนความต้องการวัตถุดิบ (MRP) ระบบการผลิตแบบลีน ระบบการดำเนินการผลิต (MES) และการจัดการข้อมูลหลัก (MDM) เพื่อตอบทุกความต้องการในด้านการจัดการการผลิตของคุณอีกด้วย

Epicor ได้เพิ่มขีดความสามารถของโซลูชั่นการจัดการการผลิตของเราด้วยโซลูชั่นด้านการจัดการคุณภาพ และการจัดการวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ (PLM) ขั้นสูง เพื่อรองรับการริเริ่มในการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และอุตสาหกรรม คุณภาพที่ตรวจวัดได้ และการจัดการวงจรชีวิตตั้งแต่เป็นแนวคิดไปจนถึงหมดอายุการใช้งานเพื่อลดปัญหาด้านคุณภาพ และควบคุมต้นทุนได้ดีขึ้น ในขณะที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองมาตรฐานการผลิตที่มีความยั่งยืน

ERP ด้านการจัดการการผลิต

ซอฟต์แวร์ด้านการจัดการการผลิตของ Epicor ถูกสร้างขึ้นโดยใช้สถาปัตยกรรมเชิงบริการ (SOA) ช่วยให้สามารถนำเอาความคิดริเริ่มด้านการเพิ่มประสิทธิภาพ พนักงานที่ทำงานแบบเคลื่อนที่ การเชื่อมต่อกันตามเวลาที่เกิดขึ้นจริง การทำงานร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์ และการดำเนินธุรกิจอย่างชาญฉลาดไปใช้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่โรงงานผลิตไปจนถึงคู่ค้าในห่วงโซ่อุปทานของคุณ เพื่อให้ความคล่องตัวทางธุรกิจ และให้บริการลูกค้าได้อย่างสมบูรณ์แบบ ความสามารถในการปรับขนาดได้ มีความยืดหยุ่น และสามารถกำหนดค่าได้ Epicor ช่วยให้ระบบการจัดการการผลิตของคุณเชื่อถือได้ด้วยวิธีการที่ทันสมัยเพื่อนำไปสู่ความเป็นเลิศในด้านการผลิต

สนใจสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ด้านการจัดการการผลิตสำหรับอุตสาหกรรมการผลิต สามารถติดต่อได้ที่ + 65-63338121 หรือสอบถามผู้เชี่ยวชาญของ Epicor

เชื่อมต่อกับ Epicor

ช่วยบอกให้เราทราบเกี่ยวกับเป้าหมายและความท้าทายที่เฉพาะเจาะจงของคุณ เพื่อให้เราสามารถแสดงให้เห็นว่าเหตุใดซอฟต์แวร์ Epicor จึงมีความเหมาะสมกว่า ติดต่อเราผ่านทางโทรศัพท์ แชท หรืออีเมล หากคุณเป็นลูกค้าเดิม โปรดเข้าสู่ระบบ EpicCare