• Epicori ERP

  Epicori ERP aitab tootjatel laieneda, kasutada uuenduslikke lahendusi ja konkureerida tänasel pidevalt muutuval rahvusvahelisel maastikul.

  Ajasääst ja madalamad kulud kasumlikkuse suurendamiseks

  Epicori ERP aitab langetada tugevamaid, faktidel põhinevaid otsuseid tõhusa siseehitatud analüüsifunktsiooniga, mis aitab teil saavutada suurima kasumlikkuse.

  • Hõlbus juurdepääs juhtimismõõdikutele toote kasumlikkuse jälgimiseks
  • Süvitsiminek andmetesse, et toodete hinnad tagaksid nii maksimaalse kasumlikkuse kui ka klientide rahulolu
  • Teadlike otsuste tegemine prognoosiva analüüsi abil, mis aitab aru saada insenertehniliste muudatuste mõjust ja optimeerida varude kasutust

  „Vajame teavet kasumi suurendamise parimate meetodite kohta... Epicori ERP andis meile teabe, mida vajasime hindade tõstmiseks mõnel juhul või isegi mõne pakkumiste kõrvaldamiseks, mis ei toonud meile kasu.”

  Cliff Brooks, Schaefer's Electrical Enclosures Inc.

  Tööviljakuse tõstmine kliendinõudluse rahuldamiseks

  Saate ressursse paremini planeerida, tööd paremini tasakaalustada ja jaotada, teha koostööd tarnijatega ning reageerida muutuvale nõudlusele. Epicori ERP aitab tööviljakust tõsta.

  • Aruandekohustuse täitmise edendamine usaldusväärsete tootmismõõdikute abil
  • Riskide vähendamine ja tõhususe saavutamine integreeritud tarneahela juhtimise ja ettevõtte sisuhaldusega
  • Võimsate tootmise juhtimise ja seadmete hooldusfunktsioonide ärakasutamine seadmete üldise kasutamisefektiivsuse suurendamiseks

  Suurem tootlikkus

  Kaks Epicori ERP klienti kolmest on teatanud tootlikkuse kasvust 20% või enam.

  Allikas: TechValidate.

  Epicori ERP aitab teil kasvuvõimalusi luua

  Epicori ERP aitab teil hakkama saada kasvavate ettevõtete ees seisvate keeruliste väljakutstega.

  • Uute turgudeni jõudmine, tooteliinide laiendamine ja äritegevuse edendamine valdkonna- ja riigikohaste süvafunktsioonidega
  • Täiustatud kliendikogemuse edendamine ja ettevõtte digitaalse ümberkujundamise kiirendamine
  • Paindlikkuse saavutamine uutele kasvuvõimalustele reageerimiseks ettevõtte automatiseerimise, moderniseeritud protsesside ja liiasuse eemaldamise kaudu

  „Abatement Technologies on ettevõte, mis liigub edasi… näeme aastate lõikes kahekordset kasvu. Tundsime, et meie jaoks on oluline investeerida õigesti oma ERP-süsteemi, et tagada tootmise vastavus müügile.”

  Jonathan Baldin, käidujuht | Abatement Technologies

  Epicori ERP pakub teile edu saavutamiseks pidevalt uuendusi

  Epicor pakub uuenduste ja kasvu tehnoloogiaplatvormi, mis toetab teie ettevõtet nii täna kui ka tulevikus.

  • Kaasaegsete tehnoloogiate kasutamine nende üldiseks muutumisel
  • Suurem ja hõlpsam seotus avatud arhitektuuri ja laiendatavusega
  • Jõudluse ja tõhususe suurendamine tehnoloogiate abil toimingute hõlbustamiseks

  „Soovisime oma ettevõttele hankida parima süsteemi. Valisime Epicori ERP, kuna see pakkus paindlikku lahendust, mida saab hõlpsalt kohandada nii olemasolevate kui ka tulevaste vajadustega.”

  Jimmy Faroh, käidujuht | Challenger Door

  Epicori ERP aitab hallata teie ettevõtte iga tahku

  Kliendisuhete haldus

  Saate müügivihjeid, kliente, kontakte ja hinnapakkumisi hallata alates võimalusest kuni tellimuseni.

  Saate igal ajal ja igas seadmes jäädvustada, salvestada, hallata ja tuua oma dokumente ja sisu.

  Tööseisakute ja katkestuste hulga vähendamiseks saate kliendinõudluse muudatusi prognoosida ja neile kiiresti reageerida.

  Saate kavandada ja ellu viia range kuluarvestuse ja arveldusnõuetega lihtsaid ja keerulisi ning mitmetasandilisi projekte.

  Personalijuhtimine

  Saate rahvusvahelist tööjõudu hallata alates selle värbamisest kuni pensionile jäämiseni ning tagada majanduskasvu.

  Äriteave ja analüüs

  Parem äritegevuse nähtavus ja paremad otsused

  Finantsjuhtimine

  Saate juhtida finantstoiminguid ning hankida tööviljakuse, kulude ja riskide võimsa analüüsi.

  Toote keerukusest olenemata saate lihtsustada protsesse, vähendada jäätmete teket ning suurendada kasumlikkust.

  Saate kooskõlastada teenindustoiminguid ja tagada ressursid ning materjalid õigeks ajaks ja väikseimate kuludega.

  Tarneahela juhtimine

  Saate juhtida tarneahela kõiki tahke tõhusamalt alates prognoosimisest kuni täitmiseni.

  Saate parandada koostööd insenertehniliste, hanke-, tootmis-, müügi- ja kvaliteedi tagamise meeskondade vahel.

  Saate tagada nõuetele vastavuse ning töötajate ja partnerite teadlikkuse mittevastavuse riskidest.

  Saate koostada täpseid prognoose, kiirendada tellimuste täitmise tsükleid ning tellimusi veatult täita.

  Success Stories

  Big Ass Fans

  „Epicori ERP seob teie ettevõtte algusest lõpuni kokku sõna otseses tähenduses kuni toodete õigeaegse toimetamiseni klientidele.”

  Greg Finley,
  tootmisjuht

  Philadelphia Mixing Solutions

  „Teame alati, mille peame iga päev välja saatma ning see muudab tootmise ajastamise palju hõlpsamaks.”

  Ivy Ganster,
  tehingute asepresident

  Fibrebond

  „Meie edu aluseks on muutuvatele turuvajadustele vastamine uute tootesarjadega.“

  Gerard Smolenski
  materjaliloendite juht

  Epicori ERP tõestatud lahendused, mis vastavad teie ainulaadsetele nõuetele, aitavad teil ettevõtte kasvule suunata.

  Virtuaalne tutvustus

  Vaadake Epicori ERP virtuaalset tutvustust, mis sisaldab videodemosid, lühiülevaateid ja lühiteavet süsteemi funktsioonide kohta.