Skip to main content

เครือข่ายพันธมิตรของ Epicor

Epicor เป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์กับบริษัทชั้นนำในอุตสาหกรรม ที่ใช้งานโซลูชั่น ERP ของเรา

เครือข่ายพันธมิตร

โปรแกรมพันธมิตรด้านช่องทางจัดจำหน่าย

เครือข่ายพันธมิตรของ Epicor เป็นโปรแกรมที่ครอบคลุมท้งด้านการขาย การสนับสนุน และการตลาดที่จะช่วยให้พันธมิตรด้านช่องทางจัดจำหน่ายของ Epicor มีโอกาสมากขึ้นในการสร้างธุรกิจให้เติบโตด้วยผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัล การฝึกอบรม และการสนับสนุนในตลาดที่มีการ แข่งขันสูงและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ด้วยโซลูชั่นของ Epicor ซึ่งเป็นเทคโนโลยีระดับสูง กลยุทธ์ด้านการตลาดที่ชัดเจน และรอยเท้านิเวศโลกของเรา จะทำให้พันธมิตรของเราอยู่ในสถานะที่ดีด้านการเติบโตอย่างต่อเนื่อง รายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียดเพิ่มเติม

โปรแกรมพันธมิตร ISV ของ Epicor

Epicor ได้พัฒนาโปรแกรมพันธมิตร ISV เชิงกลยุทธ์ร่วมกับพันธมิตรด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อขยายผลิตภัณฑ์ของเราไปสู่การเป็นโซลูชันแบบครบวงจรสำหรับลูกค้า โปรแกรมพันธมิตร ISV ทุกโปรแกรมถูกสร้างขึ้นบนรากฐานของการผสมผสานผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพเข้ากับการนำเสนอคุณค่า “ดีขึ้นไปด้วยกัน” สำหรับลูกค้าของเรา

โปรแกรม ISV ของเรานำเสนอซอฟต์แวร์ที่ทันสมัยที่สุดและยังมุ่งรักษาสถานะผู้นำของตลาดให้คงอยู่ ขั้นตอนแรกในกระบวนการสร้างพันธมิตร ISV คือการแสดงความสนใจของคุณด้วยการให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทของคุณและความสนใจในการเป็นพันธมิตรของคุณ ที่นี่

รายละเอียดเพิ่มเติม

เหตุใดจึงต้องเป็นพันธมิตรกับ Epicor

ด้วยประสบการณ์มากกว่า 45 ปีที่สร้างขึ้นจากความต้องการด้านการปฏิบัติงานและกระบวนการทางธุรกิจที่เฉพาะเจาะจงของลูกค้าจึงกลายมาเป็นทุกโซลูชันของ Epicor ทั้งที่ทำงานบนระบบคลาวด์ ผ่านโฮสต์ หรือในสถานที่ที่กำหนด การเป็นพันธมิตรกับ Epicor หมายถึง การร่วมทำข้อตกลงที่ได้รับประโยชน์ ร่วมกันเพื่อนำโซลูชันชั้นนำของอุตสาหกรรมเข้าสู่ตลาดและนำไปใช้งานอย่างรวดเร็วและคุ้มค่าราคาเพื่อตอบสนองความต้องการขององค์กรทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนานใหญ่ได้อย่างเท่าเทียมกัน ปรัชญาของเรา คือ การมองลูกค้า เป็นศูนย์กลางของทุกสิ่งที่เราทำและโปรแกรมด้านพันธมิตรของเราจะกำหนดสถานะของพันธมิตรด้านช่องทางจัดจำหน่ายและเครือข่ายของเราเพื่อใช้ประโยชน์จากหลักปฏิบัติที่เหมาะสมของอุตสาหกรรม

เชื่อมต่อกับ Epicor

ช่วยบอกให้เราทราบเกี่ยวกับเป้าหมายและความท้าทายที่เฉพาะเจาะจงของคุณ เพื่อให้เราสามารถแสดงให้เห็นว่าเหตุใดซอฟต์แวร์ Epicor จึงมีความเหมาะสมกว่า ติดต่อเราผ่านทางโทรศัพท์ แชท หรืออีเมล์ หากคุณเป็นลูกค้าเดิม โปรดเข้าสู่ระบบ EpicCare