• Technology Solution Partner: Progress

    Progress Software Corporation är en global leverantör av infrastruktur åt applikationer för att utveckla, installera, integrera och hantera affärslösningar. Målet är att maximera fördelarna med informationsteknologi samtidigt som dess komplexitet och totala ägandekostnad minimeras.

    Progress och Epicor® har ett långvarigt samarbete. Idag använder sig tusentals av Epicors användare av Epicor-applikationer baserade på teknologi från Progress. Fem år i rad har Progress uppmärksammat Epicor med en mängd utnämnelser, bland annat Partner of the Year år 2002, 2003 och 2004, Fastest Growing Partner år 2005 och Progress Visionary Award år 2006. Progress väljer mottagare för sina utnämnelser med avseende på initiativtagande, visad framgång på marknaden och förmåga att ligga steget före branschens behov med hjälp av teknologi från Progress.

    Mer information om Progress Software finns på  www.progress.com.

  • Epicors lösningar skapar unika möjligheter för företag och verksamheter inom var och en av branscherna som vi betjänar. Epicors programvara erbjuder verktygen och funktionerna som du behöver för att hjälpa ditt företag att växa.

    Kontakta säljavdelningen »