Skip to main content

På Epicor® är vi medvetna om att för tillverkare som arbetar med gummi och plast innebär det stora utbudet av produkter och kompositmaterial tillsammans med de snabba svängningarna i utvecklingen av ny teknologi ett behov av hög flexibilitet inom organisationen.

Epicors lösningar ger alla slags tillverkare av plast och gummi möjlighet att strama åt tidsschemat för leveranser, hantera råmaterial samt minimera redundant lagerhållning och öka intäkterna. Förutom detta sätter Epicors lösningar företaget i position att expandera mot andra branscher eftersom vår expertis och funktionalitet uppfyller de hårda riktlinjer som finns i branscher som exempelvis rymd- och försvarsindustri, bilindustri, medicinsk utrustning och elektronik.

Epicor har lösningen till företagets utmaningar

  • Hantera kostnaden av varje enskild produktionskörning med artikelbaserad och körningsbaserad rapportering.
  • Inbäddad funktionalitet för schemaläggning och APS hjälper till att möta kundernas krav.
  • Epicors infrastruktur erbjuder tillsammans med Epicor Quality Suite ett heltäckande system för uppfylla ISO-krav.
  • Använd Epicors lösning för beräkning av materialbehov (MRP) för att hantera den ständigt ökande åtgången av gummi. Förutse slutproduktens materialåtgång och justera produktionen allt eftersom prognosen ändras. Skapa förslag på inköpsordrar för att undvika oförutsedda stopp i materialtillförseln.

Epicor kan hjälpa till med att implementera företagsstrategier, att ge större inblick i produktionsprocessen och att expandera både regionalt och globalt.