Skip to main content

På Epicor är vi medvetna om kraven som finns på möbel- och inredningstillverkare. Krav från kunder på kortare ledtid, lägre priser och högre kvalitetskrav gör det till en utmaning att behålla konkurrenskraften. Global konkurrens sätter ännu hårdare press på marknaden – och företagets vinstmarginaler.

Epicor har lösningen till företagets utmaningar

  • Använd Epicors lösning för beräkning av materialbehov (MRP) för att hantera den ständigt ökande åtgången av trä. Förutse slutproduktens behov och justera produktionen allt eftersom prognosen ändras. Skapa förslag på inköpsorders för att undvika oförutsedda stopp i materialtillförseln.
  • Epicor gör det möjligt att noggrant överblicka kostnader av varje enskild del i produktionen, inklusive produkt- och produktgruppsbaserad rapportering.
  • Inbäddad schemaläggning och APS-funktionalitet hjälper till att reducera ledtiden.
  • Epicors omfattande Quality Suite automatiserar reglerade processer och hjälper till att möta ISO-krav.
  • Epicors lösning har inbäddade funktioner för hantering av kundrelationer vilket i längden leder till fler genomförda orders.

Epicors lösningar för möbel och inredningstillverkare är unikt utarbetade för att ge högre effektivitet, kortare ledtider och reducerade driftskostnader genom bättre framförhållning. Medan tillverkare inom möbler och inredning ständigt utforskar nya sätt att behålla konkurrenskraften, vare sig det är genom produktinnovationer eller nya målgrupper så hjälper Epicors lösningar till att övervinna framtidens utmaningar.

En kraftfull hanterare av kundrelationer (CRM) tillsammans med produktkonfigurering och hantering av produktdata hjälper dessa organisationer att erbjuda snabba leveranser samtidigt som lagret hålls minimalt.

 

Epicors lösningar skapar unika möjligheter för företag och verksamheter inom var och en av branscherna som vi betjänar. Epicors programvara erbjuder verktygen och funktionerna som du behöver för att hjälpa ditt företag att växa.