Skip to main content

Mjukvara för tillverkning

Branschledande tillverkare väljer Epicor för att optimera företagets processer och stödja tillväxt

Tillverkningsbranschen är komplex. Epicor har kraftfulla mjukvarulösningar som kan hantera den komplexiteten – tillgänglig i molnet, lokalt eller som en Managed Service-lösning.

  • Optimera produktionseffektiviteten för att kunna fokusera på det viktigaste och fatta smartare beslut, minska svinnet och öka kundnöjdheten.
  • Följ, mät och övervaka hela företaget, från fabriksgolvet till VD:n och från råmaterial till slutprodukt.
  • Få åtkomst till och visualisera kritisk information när som helst, varifrån som helst och från vilken enhet som helst.
  • Förbättra produktionsplaneringen för att bli av med flaskhalsar och stillastående utrustning.
  • Reducera kostnaderna och strömlinjeforma processerna samtidigt som intäkterna och vinsten växer.

Produktivitet – för dig och dina kunder

Ett tillverkningssystem med ”bäst-i-klassen”-processer specifikt för tillverkare.

Kinetic

Nytt namn för Epicor ERP, Kinetic hjälper företag att hantera de verkliga tillväxtutmaningarna i dagens globala ekonomi.

Läs mer

Epicor Advanced MES (Mattec)

För att vara fortsatt konkurrenskraftiga i den ständigt utvecklande tillverkningsindustrin måste företag hitta sätt att reducera svinn och öka sin operativa effektivitet. Flexibla MES kan användas för att omvandla verksamheten.

Läs mer