Skip to main content

Vad är Industri 4.0 – sakernas internet inom industrin (IIoT)?

Med Industri 4.0 avser man en ny fas i den industriella revolutionen som fokuserar på sammankoppling, automatisering, maskininlärning och realtidsdata. Industri 4.0 kan ibland också kallas för IIoT eller smart tillverkning och för samman fysisk produktion och verksamhet med smart digital teknik, maskininlärning och stordata för att skapa en bättre helhetssyn och ett bättre sammankopplat ekosystem för företag som fokuserar på tillverkning och Supply Chain Management. Alla företag och organisationer är unika, men de delar alla en och samma utmaning – behovet att vara uppkopplade och ha tillgång till information i realtid om olika processer, partner, produkter och personer. 

Det är där Industri 4.0 kommer in.

Industri 4.0 handlar inte bara om att investera i ny teknik och nya verktyg som förbättrar tillverkningens effektivitet – det handlar om att revolutionera hela din affärsverksamhet och hur den växer. Här får du en djupgående genomgång av vad Industri 4.0 och IIoT innebär, inklusive information om följande:

Tillverkningsindustrin förändras. För att överleva och växa nu måste du vara beredd att investera i Industri 4.0. Den här resursen hjälper dig att komma igång.

Den industriella utvecklingen från 1.0 till 4.0

Innan man gräver djupare i frågor om Industri 4.0 som vad, varför och hur, är det bra att först känna till hur tillverkningsindustrin har utvecklats sedan 1800-talet. Det finns fyra olika industriella revolutioner som världen antingen har genomgått eller fortsätter att genomgå i dag.

Den första industriella revolutionen

Den första industriella revolutionen utspelade sig under sent 1700-tal och tidigt 1800-tal. Under den här tidsepoken gick tillverkningen från manuellt arbete som utfördes av människor med hjälp av arbetsdjur, till ett mer optimerat arbete som utfördes av människor med hjälp av vatten- och ångdrivna motorer samt andra slags verktygsmaskiner.

Den andra industriella revolutionen

Under det tidiga 1900-talet genomgick världen en andra industriell revolution när stål och elektricitet började användas i fabrikerna. Elektriciteten gjorde att tillverkarna kunde öka effektiviteten och gjorde fabriksmaskinerna mer mobila. Under den här fasen introducerades massproduktionskoncept som löpande band för att öka produktiviteten.

Den tredje industriella revolutionen

Under sent 1950-tal började en tredje industriell revolution att växa fram, när tillverkare började införliva mer elektronisk teknik – och slutligen datorteknik – i sina fabriker. Under den här perioden började tillverkare uppleva en förändring som innebar att mindre vikt lades på analog och mekanisk teknik och mer och mer på digital teknik och automatiseringsprogramvara.

Den fjärde industriella revolutionen, eller Industri 4.0

Under de senaste årtiondena har en fjärde industriell revolution utvecklats, det som vi kallar Industri 4.0. Industri 4.0 tar den digitala teknik som utvecklats under de senaste årtiondena till en helt ny nivå, med hjälp av sammankoppling genom sakernas internet (IoT), tillgång till realtidsdata och introduktion av cyberfysiska system. Industri 4.0 erbjuder en mer omfattande, sammanlänkad och holistisk syn på tillverkning. Den kopplar samman det fysiska med det digitala och möjliggör ett bättre samarbete och åtkomst mellan avdelningar, partner, säljare, produkter och personer. Industri 4.0 ger företagsledare bättre kontroll och förståelse för alla delar av verksamheten, och gör det möjligt för dem att utnyttja realtidsdata för att öka produktiviteten, förbättra processer och driva tillväxt.

Grundläggande IIoT-koncept och -begrepp

Det finns hundratals koncept och begrepp som har att göra med IIoT och Industri 4.0, men här förklarar vi 12 viktiga ord och fraser som är bra att få koll på redan nu, innan du bestämmer dig för att investera i en Industri 4.0-lösning i din verksamhet:

 • ERP: ERP står för ”Enterprise Resource Planning”, resursplanering för företag, och är ett verktyg för affärsprocesshantering som kan användas för att hantera information inom organisationer.
 • IoT: IoT står för ”Internet of Things”, sakernas internet, och är ett koncept som syftar till kopplingarna mellan fysiska objekt, som sensorer eller maskiner, och internet.
 • IIoT: IIoT står för ”Industrial Internet of Things”, sakernas internet inom industrin, och är ett koncept som syftar till kopplingarna mellan personer, data och maskiner i förhållande till tillverkning.
 • Stordata: Stordata innebär stora uppsättningar av strukturerad och ostrukturerad data som kan kompileras, lagras, organiseras och analyseras för att upptäcka mönster, trender, samband och möjligheter.
 • Artificiell intelligens (AI): Artificiell intelligens är ett koncept som syftar till en dators förmåga att utföra uppgifter och fatta beslut som tidigare skulle ha krävt en viss nivå av mänsklig intelligens.
 • M2M: Detta står för maskin-till-maskin, och innebär att kommunikation sker mellan två separata maskiner genom trådlösa eller trådbundna nätverk.
 • Digitalisering: Digitalisering syftar till processen där olika typer av information samlas in och konverteras till ett digitalt format.
 • Smart fabrik: En smart fabrik är en fabrik som investerar i och utnyttjar Industri 4.0-teknik, -lösningar och -strategier.
 • Maskininlärning: Maskininlärning syftar till datorers förmåga att lära och förbättra sig på egen hand genom artificiell intelligens – utan att uttryckligen ha blivit beordrade eller programmerade till det.
 • Molntjänster: Molntjänster innebär att man använder sammankopplade, internetbaserade fjärrservar för att lagra, hantera och bearbeta information.
 • Databehandling i realtid: Databehandling i realtid syftar till datasystems och maskiners förmåga att kontinuerligt och automatiskt behandla data och tillhandahålla resultat och insyn i realtid eller närtid.
 • Ekosystem: Inom tillverkningsindustrin syftar ”ekosystem” till hela din verksamhets sammankopplingspotential – inventering och planering, ekonomi, kundrelationer, Supply Chain Management och tillverkningsprocess.
 • Cyberfysiska system (CPS): Cyberfysiska system (”Cyber-Physical Systems”) som också kallas ”cyber manufacturing”, cybertillverkning, syftar till en tillverkningsmiljö som Industri 4.0 möjliggör och som erbjuder datainsamling, analys och transparens i realtid över alla delar av tillverkningsprocessen.

Nu när du har lärt dig mer om några av de grundläggande koncepten för Industri 4.0 är du redo att fördjupa dig i hur smart tillverkning kan revolutionera sättet du driver och får din verksamhet att växa.

Användningsfall inom smart tillverkning

Ett av de bästa sätten att få en bättre förståelse för konceptet smart tillverkning är att tänka på hur det skulle kunna tillämpas i din verksamhet, eller en verksamhet som liknar din. Här är tre användningsfall som kan hjälpa dig att förstå värdet av Industri 4.0 i en tillverkningsverksamhet:

 • 1. Supply Chain Management (SCM) och optimering av distributionskedjan – Industri 4.0-lösningar ger företag ökad insyn, kontroll och datatillgänglighet genom hela distributionskedjan. Genom att utnyttja SCM-funktioner kan företag få ut sina produkter och tjänster på marknaden snabbare och billigare samt erbjuda bättre kvalitet, vilket ger dem ett övertag mot sina mindre effektiva konkurrenter.
 • 2. Prediktivt underhåll/prediktiv analys – Industri 4.0-lösningar ger tillverkare förmågan att förutse potentiella problem innan de faktiskt inträffar. Utan IoT-system på din fabrik genomförs förebyggande underhåll utifrån rutiner eller scheman. Det är med andra ord en manuell uppgift. Med aktiva IoT-system sker förebyggande underhåll i mycket större utsträckning automatiskt och effektiviserat. Systemen kan känna av när problem uppstår eller när maskiner behöver repareras, och kan ge dig möjlighet att lösa potentiella bekymmer innan de utvecklas till stora problem. Prediktiv analys gör att företag inte bara kan ställa reaktiva frågor som “Vad har hänt?” eller “Varför hände det?” utan också proaktiva frågor som “Vad kommer att ske?” och “Vad kan vi göra för att förhindra att det sker?” Denna slags analys gör att tillverkare kan ställa om från förebyggande till prediktivt underhåll.
Prediktiv analys
 • 3. Spårning av tillgångar och tillgångsoptimering – Industri 4.0-lösningar hjälper tillverkare att utnyttja sina tillgångar mer effektivt i varje steg av distributionskedjan, vilket gör att de kan hålla bättre koll på lager, kvalitet och optimeringsmöjligheter gällande logistik. Med IoT-system på fabriken kan de anställda få bättre översikt över de globala tillgångarna. Vanliga uppgifter inom tillgångsförvaltning, såsom överföringar, överlåtelser, omklassificeringar och justeringar, kan effektiviseras och skötas centralt i realtid.

Syftet med att gå igenom dessa användningsfall är att du ska börja fundera på hur smart tillverkning skulle kunna integreras i din verksamhet. Hur kan du avgöra om Industri 4.0 passar dig?

Vilka är Industri 4.0 till för?

Hur var du när eller om din verksamhet ska investera i Industri 4.0?

Om du känner igen dig i de flesta punkterna på den här listan är det sannolikt dags att börja leta efter leverantörer av Industri 4.0-teknik och -lösningar samt ta fram de resurser som behövs för implementering:

 • Din bransch är hårt konkurrenssatt med många tekniskt kunniga aktörer
 • Du har svårt att tillsätta lediga tjänster i din verksamhet
 • Du vill få bättre överblick över din distributionskedja
 • Du vill hitta och lösa problem innan de förvärras
 • Du vill öka effektiviteten och lönsamheten i hela din organisation
 • Du vill att hela ditt team ska ha aktuell och relevant information om produktions- och affärsprocesser
 • Du vill ha mer djupgående analyser i rätt tid
 • Du behöver hjälp med digitalisering och att tyda information
 • Du vill förbättra kundnöjdheten och kundupplevelsen
 • Du vill förbättra produktkvaliteten eller hålla den på en stabil nivå
 • Du vill ha ett mer integrerat system för resursplanering för företag (Enterprise Resource Planning, ERP) som inte bara omfattar lager och planering utan också ekonomi, kundrelationer, Supply Chain Management och tillverkningsprocess
 • Du vill ha en kontinuerlig och flexibel överblick över produktions- och affärsverksamheten, skräddarsydd för särskilda områden eller användare inom din organisation
 • Du vill ha insyn i realtid som hjälper dig att fatta bättre och snabbare beslut angående din verksamhet varje dag

Är du fortfarande osäker på om Industri 4.0 är rätt för dig? Läs vidare för att lära dig mer om några specifika sätt som kan hjälpa dig och ditt företag.

Fördelar med att använda en Industri 4.0-modell

Industri 4.0 omfattar hela produktlivscykeln och distributionskedjan – design, försäljning, lager, schemaläggning, kvalitet, konstruktion samt kund- och fälttjänster. Alla kan ta del av aktuell och relevant information om produktions- och affärsprocesser – samt har tillgång till mer djupgående analyser i rätt tid.

Här är en kort lista över några av fördelarna med att använda en Industri 4.0-modell för din verksamhet:

 • Det gör dig mer konkurrenskraftig, särskilt gentemot banbrytande aktörer som Amazon. När företag som Amazon fortsätter att optimera logistik och SCM måste du investera i teknik och lösningar som hjälper dig att förbättra och optimera din egen verksamhet. För att fortsätta vara konkurrenskraftig behöver du de system och processer som gör att du kan tillhandahålla samma (eller bättre) servicenivå gentemot kunder som de skulle kunna få från ett företag som Amazon.
 • Det gör dig mer attraktiv för yngre arbetstagare. Företag som investerar i modern, innovativ Industri 4.0-teknik har en bättre position för att locka till sig och behålla nya anställda.
 • Det gör ditt team starkare och underlättar samarbetet. Företag som investerar i Industri 4.0-lösningar kan öka sin effektivitet, stärka samarbetet mellan avdelningar, dra nytta av prediktiv och preskriptiv analys samt i större utsträckning låta personer (både operatörer, chefer och företagsledare) utnyttja data och information i realtid, så att de kan fatta bättre beslut när de sköter sina dagliga arbetsuppgifter.
 • Det gör att du kan ta itu med potentiella bekymmer innan de utvecklas till stora problem. Prediktiv analys, realtidsdata, internetanslutna maskiner och automatisering gör att du kan agera proaktivt för att ta itu med och lösa potentiella problem inom underhåll och Supply Chain Management.
 • Detta möjliggör kostnadsbesparingar, större lönsamhet och främjar din tillväxt. Industri 4.0-teknik låter dig hantera och optimera alla aspekter av din tillverkningsprocess och distributionskedja. Det ger dig tillgång till data och insyn i realtid, så att du kan fatta snabbare och smartare beslut gällande din verksamhet. På så sätt kan du öka effektiviteten och lönsamheten i hela organisationen.

Detta är bara några exempel på fördelar – det finns många fler att ta med i beräkningen. Utforska sidan om vår tillverkningsprogramvara om du vill läsa om fler fördelar.

Utmaningar att ta hänsyn till och lösa

När du funderar på om du ska eller inte ska investera i Industri 4.0 kanske du tänker på vissa av de potentiella utmaningar som uppstår när ny teknik och nya processer ska införlivas i din organisation. Det är du inte ensam om. Här är några av de vanligaste frågorna som företagsledare har när det gäller smart tillverkning:

Fråga #1: Kommer våra affärsdata och kunduppgifter att förbli säkra?


Hotet från cyberattacker blir allt större för varje år och många företag oroar sig över att en investering i en molnbaserad teknik och förflyttningen av data från sina egna servrar riskerar att göra verksamheten och datan sårbar för attacker. Epicor håller din information säker tack vare vår omfattande expertis inom säkerhet och genom att använda strikta cybersäkerhetsåtgärder för alla kunder som investerar i Industri 4.0-teknik.

Fråga #2: Kommer mitt team att stödja mig?


Det korta svaret på den här frågan är: ja. Även om det kan vara svårt för vissa att ta till sig och anpassa sig till en ny teknik och en ny affärsmodell, går det att få stöd från alla i teamet genom att sätta tydliga förväntningar redan från början, förmedla syftet och fördelarna med att investera i Industri 4.0-teknik och vara öppen och transparent med ditt team genom hela implementeringsprocessen.

Fråga #3: Har vi de resurser och den personal som krävs för att implementera och sköta den här tekniken?


När du investerar i molnbaserad teknik behöver du inte förlita dig lika mycket på din it-avdelning för att hantera och upprätthålla systemen. I stället är det tjänsteleverantören som genomför regelbundna uppdateringar och underhåll. För att undvika de svårigheter med implementering och uppgradering som ERP tidigare har inneburit, väljer vissa företag molnbaserad ERP eller SaaS (”Software as a service”, programvara som tjänst). På samma sätt som vid annan lagring i molnet bär ERP-leverantören de kostnader för att bygga och upprätthålla infrastrukturen som it-avdelningen annars skulle ha stått för. Ett molnbaserat ERP-system ger alla fördelarna med ERP utan att kräva särskild it-infrastruktur eller dedikerad it-personal, och frigör därmed resurser som kan användas för andra it-sysslor.

Fråga #4: Kommer jag att förstå hur jag ska använda datan för att fatta bättre informerade beslut?


Ja! Epicor ger dig den kunskap, utbildning och dokumentation du behöver för att förstå hur datan ska användas för att förändra, förbättra och få din verksamhet att växa.

Hur Epicor kan hjälpa din verksamhet

Epicor kan hjälpa dig att implementera Industri 4.0-teknik i din tillverkningsverksamhet. Vi förser er med flexibla industrispecifika programvaror som är utformade runt behoven hos våra kunder inom tillverkning, distribution, återförsäljning och service. Utforska sidan om våra företagslösningar för att lära dig mer om hur vi kan hjälpa dig och din verksamhet.

Bilden nedan visar varför allt fler företag väljer att samarbeta med oss för att investera i smart tillverkning och bygga framtidens fabriker:

Epicor hjälper tillverkare att bygga framtidens fabriker

Slutligen

För att bygga ett hållbart och skalbart företag i dagens affärsmiljö behöver du verktyg som hjälper dig att förenkla arbetsuppgifter, öka produktiviteten och samarbetet samt utnyttja data i realtid. Med Industri 4.0-lösningar från kan du vara på god väg. Är du redo att investera? Kom igång.

Kontakta Epicor

Berätta för oss om just dina mål och utmaningar så att vi kan visa varför mjukvara från Epicor bättre uppfyller dina behov. Kontakta oss via telefon, chat eller e-post. Om du redan är kund, logga in på EpicCare