Skip to main content

Vad är ett exekveringssystem för tillverkning (MES)?

På dagens konkurrensfyllda marknad behöver tillverkare som ni förstärka er effektivitet för att få en fördel mot era konkurrenter. I grund och botten måste ni göra mer med mindre – och ett exekveringssystem för tillverkning (MES) kan hjälpa er att göra just det.

I tekniska termer är ett exekveringssystem för tillverkning ett system som kopplar ihop och övervakar maskiner och arbetscentraler på fabriksgolvet. Huvudmålet med ett MES-system är att säkerställa effektivitet i tillverkningsprocessen och förbättra produktionseffektiviteten.

Tänk på det som att du avfyrar en rymdraket, och MES motsvarar då markcentralen. När raketen avfyras spårar du kontrollsystemen för att få reda på höjd, ström, framdrift, telemetri och mycket mer. Genom att övervaka och spåra denna information kan du säkerställa att raketen når sitt mål och kommer i omloppsbana, och du kan identifiera områden som kan förbättras inför nästa raketavfyrning.

Fortfarande lite osäker på vad ett exekveringssystem för tillverkning är? Oroa dig inte! Vi kommer att gå till grunden med allt som har med MES att göra, och efter det kommer du att ha en mycket bättre förståelse för vad det kan göra och om det är något som kan hjälpa din verksamhet.

MES-koncept och begrepp

Precis som med all programvara, kommer exekveringssystem för tillverkning med en hel del olika koncept och termer som hjälper till med att ge en förståelse för vad de egentligen är. På ytan kan det se ut som att de har sitt eget språk, men det behöver inte vara så komplicerat. Här är några av de vanligaste termer och koncept som det talas om i anslutning till MES:

 • System för resursplanering för företag (ERP) – Kraftfulla och strategiska verktyg för hantering av affärsprocesser som integrerar alla delar av ett företag i ett omfattande informationssystem som medarbetare från hela organisationen har tillgång till.
 • MESA-11 – Publicerades 1997, denna modell, skapad av Manufacturing Enterprise Solutions Association (MESA), definierade de 11 grundläggande funktionerna i ett standard MES-system.
 • ANSI/ISA-95 standard – Skapades för globala tillverkade av International Society of Automation, och är en samling grundläggande riktlinjer för utvecklare att följa när man skapar programvara som automatiskt kopplar ihop företagssystem – såsom ERP – och kontrollsystem.
 • Utrustningens totala effektivitet (OEE) – Detta är en generell enhet för att mäta hur bra en maskin fungerar i förhållande till dess fulla potential.
 • Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA) – Ett system som består av programvaru- och hårdvaruelement som ger tillverkare möjlighet att upprätthålla effektivitet, hantera data för bättre beslut och ta hand om systemfel, för att minimera driftstopp.

Huvudfunktioner i MES

Enligt modellen MESA-11 ska det finnas 11 huvudfunktioner i ett exekveringssystem för tillverkning. Sedan den först publicerades har MESA reviderat modellen, och den inkluderar nu även strategiska initiativ på företagsnivå, affärsverksamhet, anläggningsdrift och faktisk produktion. Men, för våra syften, kommer vi att fokusera på de ursprungliga 11 huvudfunktionerna, som fortfarande är en stor del av dagens MES-system, och hur de används för att förbättra tillverkningseffektiviteten.

 1. Driftledning
  Ge dina anställda en global översikt över planerade produktionsordrar och produktionsprocessen. Detta säkerställer att alla dina anställda är på samma sida och minskar felaktigheter som uppstår på grund av felkommunikation.
 2. Hantera flödet i produktionsenheter
  Hantera tvåvägsflödet med produktionsdata i realtid mellan ERP och fabriksgolvet. Detta säkerställer att produktionsdata alltid är precisa, konsekventa och uppdaterade.
 3. Produktspårning och historia
  Gruppera slutgiltiga delar eller partier med alla deras tillhörande tillverkningsdata – från råvara till montering. Denna information är särskilt användbar för tillverkare som måste uppfylla krav i regleringar från myndigheter eller branscher.
 4. Personalförvaltning
  Hantera enkelt dina anställda, produkter och/eller din verksamhet och hitta alla färdigheter och tillstånd de behöver. Detta säkerställer att du har rätt personer på rätt plats vid varje steg i tillverkningsprocessen.
 5. Kvalitetshantering
  Hantera kvaliteten på din tillverkningsprocess och dina enheter – inklusive avvikelser och undantag från kvaliteten. Denna funktion kan antingen integreras direkt i MES-programvaran eller användas som en extern programvara.
 6. Underhållshantering
  Underlätta och förbättra planeringen av förebyggande maskinunderhåll för att minska driftstopp och störningar i tillverkningen.
 7. Datainsamling
  Spåra och samla in viktiga data och hämta enkelt fram data när du behöver dem.
 8. Drifthantering
  Gör hela tillverkningsprocessen och alla driftsekvenser tillgängliga – inklusive full spårbarhet i tillverkningen.
 9. Analys av prestanda
  Kombinera data för att räkna ut nyckeltal (KPI:er) så som omarbete, skrot, processeringsförmåga, OEE med mera. Detta ger dig information om hur din tillverkningsprocess fungerar och hur den kan förbättras.
 10. Dokumentkontroll
  Ge dina operatörer ett enkelt sätt att få tillgång till viktiga dokument – inklusive instruktioner, ritningar, anteckningar och annat – när de behöver dem. Detta gör att både du och dina anställda sparar tid då ni inte behöver leta i massa dokument för att hitta den information ni behöver.
 11. Resurstilldelning och status
  Få reda på och håll koll på status för dina resurser och hur de används i tillverkningsprocessen.

Hur fungerar MES och ERP tillsammans?

MES-system och ERP-system har separata men kompletterande roller i tillverkningsprocesser.

ERP integrerar alla delar av ett företag i ett omfattande informationssystem. Till exempel, anställda på planering och schemaläggning har tillgång till samma data som anställda på ekonomiavdelningen. Alla data finns också tillgängliga i realtid, vilket gör att tillverkningschefer kan fatta snabbare och mer välinformerade beslut.

MES, å andra sidan, är lagret mellan system för tillverkningsprocessen, så som maskiner och övervakande system, och dina system för verksamhet, planering och logistik – din ERP-lösning helt enkelt. MES och ERP samarbetar med varandra för att ge en enda korrekt sanning genom hela din organisation. ERP-system kan visa dig att du behöver förbättra din produktion och MES-system visar dig hur du gör det.

Är ett MES-system rätt för mitt företag?

Vid det här laget tänker du kanske “varför har inte alla ett MES-system?”. Det finns många fördelar med det, inklusive ökad produktivitet, förbättrad datainsamling, information angående driften i realtid, en optimerad arbetsstyrka med mera.

Ett MES-system ger också spårbarhet för material, vilket är ovärderligt för tillverkare som måste uppfylla kraven i stränga regleringar. Tillverkare inom mat och dryck, medicintekniska produkter, aeronautik och rymdfart samt försvarsindustrin kräver denna spårbarhet för att kunna säkerställa att de uppfyller kraven i olika regleringar.

Men exekveringssystem för tillverkning är inte för alla. Mindre tillverkare kanske tycker att deras tillverkningsprocesser inte är tillräckligt stora för att det ska motivera ytterligare ett programvarusystem som MES-system. Dessutom kanske de känner att deras marginaler inte tillåter en sådan typ av investering. Precis som med all teknik måste du väga dina alternativ mot varandra, och bestämma om ett MES-system är ett bra alternativ för din tillverkningsverksamhet.

Johnson Controls

 “Vi brukade ha 3–4 % svinn. Förra månaden låg det på 1,37 %. Det blir inte bättre än så. Det är världsklass och är till stor del tack vare Advanced MES. Det är det verktyg som ger oss de siffror vi behöver för att fatta bra beslut.”

Dave Rose
Kvalitetsansvarig

Framtiden för MES

Framtiden för exekveringssystem för tillverkning är starkt kopplat till framtiden för tillverkning i sig själv. Då industri 4.0  och sakernas internet (IoT) blir allt vanligare, ger MES-system tillverkare möjlighet att skapa sina framtida fabriker.

IoT-sensorer i tillverkningsprocesser samlar in data och kopplar ihop maskiner. Större tillgång till bättre och mer exakt information gynnar exekveringssystem för tillverkning som sedan skickar den informationen vidare till dig. Allt eftersom att dessa tekniker utvecklas och ännu fler integreras – så som förstärkt verklighet (AR), artificiell intelligens (AI) och smarta maskiner – kommer MES-system att spela en större roll i dina tillverkningsprocesser. Precis som dirigenten i en orkester kommer exekveringssystem för tillverkning att visa vägen, medan din fabrik sköter sig själv.

Follow Us