Skip to main content

Service Management

Med ökat tryck och lägre marginaler i distributions- och tillverkningsbranschen fokuserar många företag och organisationer på förbättrad service till kund som ett sätt att behålla kunder och på samma gång öka avkastningen.

Att dra nytta av produktens och kundens livscykler är nu viktigare än någonsin, trots detta missar många företag denna möjlighet till ökad avkastning och står oförmöget att klara efterfrågan på service och tjänster eller att identifiera de värdefullaste kunderna och deras behov. Servicelösningar hjälper företaget att koordinera företagets samtliga resurser för att garantera den högsta nyttjandegraden av resurser och material, vid rätt tid och till lägsta möjliga kostnad, med maximal avkastning och nöjdare kunder.

Vare sig företaget ägnar sig åt service på plats eller sköter ett servicecenter så kan bättre servicemanagement hjälpa till att kontrollera att företaget uppfyller kontrakt och åtaganden. Självklart resulterar detta i ökad lönsamhet för hela organisationen.

Epicor har lösningen till företagets utmaningar

  • Epicor Service Management täcker de krav en serviceorganisation har med omfattande funktioner som för hantering av kontrakt och att göra överenskommelser på kundnivå med full insyn i risker och eventuella problem med att uppfylla kontraktet.
  • Förebyggande schemaläggning av underhåll tillsammans med serienummer och kontraktshantering möjliggör effektiv planering av dagsordning och resurser vilket leder till nöjdare kunder och reducerade kostnader.
  • Omfattande mobilitetsfunktioner ger tekniker ute på fält möjlighet att hålla kontakt med servicecentret för effektiv arbetsallokering samt omedelbar uppdatering av utförda arbeten och utskickning av faktura.

Kontakta Epicor

Berätta för oss om just dina mål och utmaningar så att vi kan visa varför mjukvara från Epicor bättre uppfyller dina behov. Kontakta oss via telefon, chat eller e-post. Om du redan är kund, logga in på EpicCare