Skip to main content

Product Data Management

Epicor Product Data Management agerar som en central kunskapsdatabas för processer och produkthistorik och främjar informationsutbyte mellan alla som har kontakt med företagets produkter – projektledare, tekniker, ingenjörer, försäljare, köpare och kvalitetstestare.

Epicor erbjuder mjukvara som hanterar all information som traditionellt sett är inkluderad i utvecklingsdokumentation, ritningar, förändringsorders, säljorders och kvalitetsdokumentation, allt i en och samma lösning som hjälper till att dela informationen med hela organisationen. Epicor PDM hanterar alla aspekter i en produkts livscykel på samma gång som företag får möjlighet att kontrollera de enorma mängder av elektroniskt lagrade dokument de producerar samtidigt som det främjar samarbete mellan samtliga led.

manufacturingproduct-managementmodule

Epicor har lösningen till företagets utmaningar

Hantering av kompletta listor i BOM-format (Bill of Materials) där produkterna beskrivs in i minsta del, både på enkel- och multinivå. Inkluderar även funktioner för beräkning av antal komponenter och materialbehov. Detaljerad planering och schemaläggning för produktion av varje artikel. Meddelar automatiskt fabriken angående ändringar med insyn i produktionsprocessen samt information om gällande regler, standarder och resursbehov. Full kontroll över ändringar i ritningar och gedigen kontroll för revidering och granskning av produkten. Detaljerad kostnadsanalys under utvecklingsfasen samt arbetsflöde och planering för utvecklare. Hantering av produkternas livscykel (PLM) erbjuder en central kunskapsdatabas med historik för arbetsmoment och produkthistorik med gränssnitt för ett stort antal CAD-system. Flexibel och riktig kostnadsanalys på kund-, del-, och uppdragsnivå Omedelbar on-the-fly-konfigurering av skräddarsydda produkter med hjälp av olika verktyg och formulär.

Kontakta Epicor

Berätta för oss om just dina mål och utmaningar så att vi kan visa varför mjukvara från Epicor bättre uppfyller dina behov. Kontakta oss via telefon, chat eller e-post. Om du redan är kund, logga in på EpicCare