Skip to main content

Dagens marknad är på samma gång mer och mer invecklad och reglerad. Detta leder till utmaningar även för de största företagen vad gäller att behålla sin konkurrenskraft på dagens globala marknader. Att navigera genom oräkneliga lagstiftningar och regelverk har aldrig varit mer komplicerat än idag. Framåtblickande företag ser dessa utmaningar som möjligheter att lyckas genom implementering av GRC-strategier (Governance, Risk and Compliance). Dessa strategier hjälper till att kontrollera risk, hantera uppfyllning av regelverk samt att förbättra företagets prestanda.

Överensstämmelse med regelverk är kärnan i Epicors® GRC-lösningar. Epicor gör allt som överhuvudtaget är möjligt för att garantera att all ny funktionalitet stämmer överens med aktuella publicerade internationella standarder. Dessa inkluderar standarder för styrning av företag och finans, som exempelvis internationella redovisningsstandarder (IAS), standarder för finansrapporter (IFRS) samt andra allmänt accepterade riktlinjer för redovisning och bokföring (GAAP). Dessutom finns stöd för internationella branschstandarder som restriktioner för användning av farliga ämnen i elektronisk utrustning (RoHS), direktivet Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) samt North American Free Trade Agreement (NAFTA).

Själva uppfyllandet av statliga regelverk som exempelvis Sarbanes-Oxley och andra standarder är baserat på implementering och dokumentering av interna kontrollsystem, procedurer och processer. Epicor är starkt engagerade i att arbeta med kunder för att garantera att affärsapplikationer och tjänster möter kundens specifika mål vad gäller uppfyllning av regelverk och mål.

I takt med att världen på allvar börjar titta på energitillgångar och de långvariga effekterna av klimatförändringar börjar även företag rikta sin uppmärksamhet mot ett område de kan påverka – reducering av koldioxidutsläpp samt minskat energislöseri i leveranskedjorna. Trots att myndigheters incitament på detta område fortfarande är små upptäcker många företag att gröna initiativ är en bra affärsmöjlighet. Dessutom innebär det ofta besparingar vilket leder till bättre slutresultat för företaget.

Lösningar för att uppfylla era affärsmål

  • Inbyggda riskreduceringsverktyg på applikationsnivå och hantering av affärsprocesser Business Process Management) med redovisningskedjor och säker flödesintegrering.
  • Bättre insikt i verksamheten med hjälp av Enterprise Performance Management. EPM ger stöd för omfattande riskhantering genom att hålla användare uppdaterade med förändringar i verksamheten.
  • Omfattande hantering av produktlivscykler (PLM) och avancerad dokumenthantering för organisationer med behov av fullständiga redovisningskedjor och kontroll över dokumentation över hela verksamheten. PLM-funktionerna har dessutom stöd för RoHS (Restriction of the use of certain Hazardous substances in electrical and electronic equipment).
  • Avancerad kvalitetsstyrning (AQM) för att tillhandahålla redovisningskedjor med insyn i lagertransaktioner samt framtagning av rapporter för diskrepans (DMR). Dessutom finns stöd för hantering av regelverksdokumentation och intyg som exempelvis Certificate of Analysis (COA), Certificate of Quality (COQ) och Certificate of Compliance.
  • Hög säkerhet med användare, befattningar och grupper för att dela upp ansvar och begränsa datatillgång efter behov. Allt med hög säkerhet mot alla objekt inklusive formulär, fält, rapporter, menyer och funktionsanrop.
  • Lean leveranskedjehantering (SCM) och uppfyllning av globala branschstandarder för artikelnummer och streckkoder, som exempelvis UPC UCC-12, EAN UCC-13, EAN UCC-8 och GTIN-14.
  • Finansstyrning med funktioner för finansiella kontroller, transparent rapportering samt hantering för revision och säkerhet.
  • Integrerad Supplier Relationship Management (SRM) med stöd för strategisk försörjning.

GRC är en process som kräver att företag använder sig av interna resurser parallellt med externa experter för att garantera att krav från regelverk uppfylls. Epicor GRC erbjuder större förutsägbarhet, hjälper till att hantera risker och skapar större förtroende hos aktieägare.

Kontakta Epicor

Berätta för oss om just dina mål och utmaningar så att vi kan visa varför mjukvara från Epicor bättre uppfyller dina behov. Kontakta oss via telefon, chat eller e-post. Om du redan är kund, logga in på EpicCare