Skip to main content

Epicor Advanced MES

Reaaliaikainen tuotanto ja prosessinohjaus

Epicor Advanced MES  -ohjelmiston luotettavat, helppolukuiset ja reaaliaikaiset tiedot tehostavat työskentelyä ja tuottavat entistä parempia päätöksiä. Saat vastaukset vaikeisiin kysymyksiin, jotka liittyvät tuotannon tehostamiseen, kustannusten pienentämiseen ja kilpailuedun saamiseen. Advanced MES -ohjelmisto mahdollistaa seuraavat asiat:

 • Saat kaikkien toimintojen tuotantotiedot, kaikkina viikonpäivinä ja vuorokaudenaikoina.
 • Voit toteuttaa jatkuvia parannushankkeita, jotka lisäävät liikevaihtoa ja muuttavat toteutusportaan osaamiskeskukseksi.
 • Nopeammat kiertoajat ja tehokkaampi tuotanto vähentävät hylkytavaraa, jätettä ja koneiden seisokkeja.
Lataa esite (in English)

Tuotannon valvonta

Production Monitoring for Epicor Advanced MES välittää tiedot suoraan koneista ja operaattoreilta. Reaaliaikaiset tiedot ja analyysit ovat helposti ymmärrettävässä visuaalisessa muodossa.

 • Ei enää manuaalista tietojen keruuta.
 • Saat heti tiedon koneiden tilasta, prosessimuutoksista, tehokkuudesta ja hylkyasteesta.
 • Saat automaattiset ilmoitukset tukipyynnöistä ja ennakoivasta huolloista.
 • Kiertoaika, laitteiston yleinen tehokkuus ja tuotantolaitoksen tuottavuus paranevat.

Prosessien valvonta

Process Monitoring for Epicor Advanced MES antaa reaaliaikaisen kuvan prosessiparametreista kutakin osaa valmistettaessa. Voit tunnistaa ongelmat ja lähettää hälytyksiä tai jopa automaattisesti sammuttaa koneen.

 • Valvo jokaista sykliä ja jokaista konetta, jolloin saat reaaliaikaisen kuvan tuotanto- ja laatuongelmista.
 • Vähennä hylkytavaraa ja uusintatyötä automaattisella osien tarkastuksella ja hylkäyksellä.
 • Saat tietoja osa- ja koneprosesseista, mikä helpottaa ongelmien jäljitettävyyttä.
 • Maksimoi tuotanto ja vähennä kustannuksia automaattisella tilastollisella prosessinohjauksella (SPC) ja tilastollisella laadunvalvonnalla (SQC).
 • Saat osien painot ja mitat sekä koneiden prosessiparametrit ja voit käyttää tietoja korrelaatioanalyysissä.

Laadunhallinta

Advanced MES -ohjelmiston tilastollinen prosessinohjaus (SPC) ja tilastollinen laadunvalvonta (SQC) perustuvat reaaliaikaisiin, automaattisiin tietoihin tuotannon muutoksista, mikä vähentää kallista hylkytavaraa ja uusintatyötä.

 • Vähennä hylkytavaraa ja uusintatyötä automaattisella osien tarkastuksella ja hylkäyksellä.
 • Tyydytä asiakasvaatimukset ja vältä takaisinmaksut ja tuotevirheistä johtuvat sakot varmistamalla laatustandardien noudattaminen.
 • Edistä jatkuvia parannuksia jätteen vähentämiseksi, käyttöajan pidentämiseksi ja kustannusten pienentämiseksi.
Lue lisää (English)

Hälytykset ja ilmoitukset

Epicor Advanced MES -ohjelmisto tarjoaa hälytyksiä ja ilmoituksia, jotka auttavat työnjohtajia, huoltotiimejä ja insinöörejä reagoimaan nopeasti ja pitämään tuotannon käynnissä. Viestien automaattisen reitityksen ja eskaloinnin ansiosta henkilöstö voi tarttua nopeasti toimeen tilanteen sitä vaatiessa.

 • Minimoi seisokit nopealla reagoinnilla ja päätöksenteolla.
 • Luo automaattiset hälytykset seisokeista, koneiden kiertonopeuksista, prosessien tiloista ja poikkeuksista.
 • Varmista viestin perillemeno monin tavoin. Epicor Advanced MES voi ilmoittaa ongelmista esimerkiksi tekstiviesteillä, kaiutinilmoituksilla, sähköpostilla, vilkkuvaloilla ja äänimerkeillä.
Lue lisää (English)

Tuotannon aikataulutus

Epicor Advanced MES -ohjelmisto tarjoaa aina reaaliaikaisen ja visuaalisen kuvan tilanteesta tuotantoportaassa. Kun työt alkavat oikeaan aikaan ja tilaukset valmistuvat ajallaan, yhtiösi voi olla varma lupausten pitämisestä.

 • Visuaalisilla tuotannon aikataulutustyökaluilla näet, mitä tuotantoportaassa todella tapahtuu. Työkalut päivittyvät reaaliaikaisesti todellisen kiertoajan, käyttöajan ja hylkyasteen mukaan.
 • Tunnista työstöristiriidat kalliin seisokin välttämiseksi.
 • Maksimoi koneen kuormitus ja käyttöaika kustannusten ja pääomamenojen vähentämiseksi.
 • Arvioi aikataulun tehokkuus koordinointiongelmien, resurssiristiriitojen ja mahdollisten kustannusylitysten havaitsemiseksi.
Lue lisää (English)

Edistyksellinen analytiikka

Epicor Advanced MES Analytics tarjoaa hyvän kuvan toimintojen tilasta. Tämä helppokäyttöinen työkalu auttaa yritysjohtoa määrittämään prioriteetit ja selvittämään, mitä on tehtävä ja kuka tarvitsee apua.

 • Hylkää manuaaliset analyysit ja tee entistä parempia strategiapäätöksiä entistä nopeammin.
 • Hyödynnä tuotantotietoja suunnittelussa ja strategisessa ongelmienratkaisussa.
 • Kontekstisidonnainen tieto nopeuttaa muutoksia koko yrityksessä.
 • Edistä jatkuvia parannuksia.
Lue lisää (English)

Kunnossapidon hallinta

Epicor Advanced MES Preventative Maintenance tarjoaa proaktiivisen ja systemaattisen lähestymistavan huoltoon, ylläpitoon ja korjaukseen. Kunnossapito-ohjelman avulla voit hallita koneita, työkaluja ja apulaitteita todellisen käyttöajan sekä kiertomäärän tai -ajan mukaan. Näin vältät turhat arvailut ja ristiriidat.

 • Ota käyttöön ehkäisevän kunnossapidon ohjelma
 • Paranna laitteiden käyttövarmuutta ja käyttöikää
 • Vältä tuotannon/kunnossapidon aikatauluristiriidat
 • Vältä kalliit korjaukset ja yllättävät tuotantokatkokset
 • Kohdista kunnossapito tarkasti
Lue lisää (English)

Energiankulutuksen seuranta

Analysoi kuormitustapoja, tuotantovaatimuksia ja resurssitarpeita energiansäästön kannalta. Advanced MES Energy Monitoring auttaa vähentämään energiankulutusta ja kustannuksia energiatehokkuuslukujen seurannan avulla.

 • Valvo energian ja muiden resurssien kulutusta sekä hyödynnä kustakin koneesta löytyviä energiansäästömahdollisuuksia
 • Analysoi, raportoi ja seuraa energiankäyttöä reaaliaikaisilla tuloskorteilla
 • Saat tiedot kunkin osan valmistuksessa käytetyn energian hinnasta
 • Luo optimaalinen käynnistysjärjestys energiankulutushuippujen madaltamiseksi
 • Ymmärrä tarpeet olemassa olevan laitteiston käytön ja sijoitetun pääoman välillä
Lue lisää (English)