• Portál pro zákazníky

 • Portál zaměřený na zákazníky a partnery – Customer and Partner Portal, EpicWeb, poskytuje špičkové nástroje pro všechny zákazníky a partnery, včetně přidaných možností pro průběžnou správu instalací a zpětnou vazbu zákazníků. Otevřete uvedený link na centrum podpory a zdrojů pro detailní dokumentaci, přístup k podkladům pro školení, online chatů pro většinu produktových řad, aktuální informace o produktech a službách a přehledný, konzistentní přístup k vyhledání a výběru informací, které zrovna potřebujete.

  Podpora a fóra

  Zde rychle vyhledáte aktuální informace o vámi zakoupeném produktu Epicor®. Oblast podpory zahrnuje náš systém správy patch-doplňků k produktům, rozšířenou funkcionalitu vyhledávání v databázi, možnost personifikace zvoleného profilu EpicWeb, live chat, řízení požadavků na změny a on-line fóra pro většinu značek poskytovaných produktů.

  Zdroje

  Navíc máte možnost registrace k pravidelnému zasílání zpráv EpicAlerts a k používání EpicWeb pro vyhledání plánovaných akcí pro zákazníky, výběrový (on-demand) přístup k webcastům, k oznámení o nově uvedených produktech a k návštěvě centra pro verze upgrade a migrace. Využijte bohaté informační báze knihovny zdrojů a udržujte krok s nejnovějšími trendy, nacházejte nové způsoby k zlepšení procesů ve vaší organizaci a zhodnoťte nové směry v technologiích a funkčních možnostech.

  Denně aktualizovaný obsah je k dispozici na EpicWeb a poskytuje vám informace v reálném čase, které vaší firmě pomáhají získat maximální užitek z investice do řešení Epicor.

 • Návrh řešení Epicor vychází z individuálních provozních potřeb globálních firem, jejich cílem je dokonalost. Uvolňuje ruce zákazníkům, kteří se mohou zaměřovat na klíčové růstové aktivity.

  Pohovořte si s odborníkem »