ข้อบังคับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป (GDPR)

Epicor ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวและการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ทั้งกับตัวบริษัทและตัวลูกค้า และจะปฏิบัติตามข้อบังคับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป (GDPR) เมื่อมีผลบังคับใช้แม้ว่าการปฏิบัติตาม GDPR ของ Epicor จะมีผลต่อสถานะการปฏิบัติตาม GDPR ของลูกค้า แต่การปฏิบัติตามกฎระเบียบถือเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน

Epicor ให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือลูกค้าในการปฏิบัติตามข้อกำหนด GDPR และสานต่อการพัฒนาต่างๆ เพื่อช่วยสนับสนุนการปฏิบัติตามกฎระเบียบของเราเองและของลูกค้า

นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Epicor Software Corporation

เรียนรู้เพิ่มเติม (English)

ผู้ประมวลผลย่อยของ Epicor

รายชื่อผู้ประมวลผลย่อยที่ Epicor ใช้ในการประมวลผลข้อมูลส่วนตัว

เรียนรู้เพิ่มเติม (English)

ข้อตกลงในการใช้งานเว็บไซต์

ข้อตกลงในการใช้งานเว็บไซต์ของ Epicor Software Corporation

เรียนรู้เพิ่มเติม (English)

มาตรการเชิงเทคนิคและมาตรการเกี่ยวกับองค์กร

บริการสนับสนุนและการสมัครรับข้อมูลภาพรวมของโปรแกรมความปลอดภัยของข้อมูล

เรียนรู้เพิ่มเติม (English)

บริษัทในเครือ Epicor

บริษัทในเครือและบริษัทสาขาของ Epicor Software Corporate

เรียนรู้เพิ่มเติม (English)