Skip to main content

(SRM) Supplier Relationship Management

Epicor erbjuder alla de verktyg som krävs för att företaget ska kunna välja rätt leverantör och hantera relationen med denna på bästa sätt.

Epicor har lösningen till företagets utmaningar

Att undersöka marknaden är den viktigaste och mest tidskrävande uppgiften i en inköpares vardag. Det krävs en mängd olika tekniker, färdigheter samt kunskap om marknaden kombinerat med stor tidsåtgång för att samla in och jämföra erbjudanden från olika leverantörer. Genom att automatisera dessa uppgifter kan inköparen lägga mer tid och energi på mer strategiska aktiviteter.

Epicor Sourcing är fullständigt konfigurerbart och ger företagen verktyg för att snabbt och enkelt kunna:

  • Integrera strategisk marknadsanalys, dynamisk prissättning samt avancerade funktioner för hantering av auktionsbaserade inköp.
  • Köpa och sälja material, produkter, tjänster och att identifiera köptillfällen.
  • Minimera utgifter genom att automatisera förhandlingsprocessen med den optimala kombinationen av leverantörer, produkter, tjänster och priser.

Att tillåta användare att dygnet runt skapa köporders från vilken plats som helst kan verka lite motsägelsefullt med att samtidigt införa högre kontroll, men inte med Epicors lösning som hjälper inköpsavdelningen med förhandling och att sätta riktlinjer över hela organisationen.

Epicor Procurement effektiviserar hela företagets inköpsprocess genom att tillhandahålla:

  • Bekvämligheten och effektiviteten av självbetjäning till användarna
  • Automatiserat arbetsflöde för att accelerera genomförandet
  • Total integrering med back office-applikationer
  • Total kontroll av katalogisering och
  • upprätthållande av riktlinjer
  • En strategisk infallsvinkel för att bygga långvariga samarbeten med leverantör

Kostnadsbesparingar som omedelbart ger utdelning

Epicor SRM ger räckvidd, snabbhet och kontroll – allt i en lösning. Få bättre kontroll över vem som köper vad med mindre arbete för samtliga inblandade.