När du köpte in Epicors lösning för att sköta företaget på ett effektivare sätt investerade du i mer än bara programvara. Du köpte även våra erfarna programsupport för företag och våra serviceteknikers expertis.

Vi har utvecklat ett antal unika supportverktyg som hjälper dig att få hög avkastning på investeringen och slutligen en lönsam tillväxt. Epicors programvarusupport stöttar våra programvarulösningar så att du kan koncentrera dig på att sköta din verksamhet.