Skip to main content

Regelefterlevnad och policyer

Den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR)

Dataskydd och integritet är viktiga för Epicor, både i sig själva och gentemot våra kunder, och vi kommer att följa Dataskyddsförordningen (GDPR) när den träder i kraft. Att Epicor efterlever GDPR kommer att bidra till att våra kunder efterlever GDPR, men regelefterlevnad är alltid ett gemensamt ansvar.

Det är viktigt för Epicor att hjälpa våra kunder att följa kraven i GDPR och vi fortsätter att arbeta för att förbättra både vår egen och våra kunders efterlevnad.

Global Modern Anti-Slavery Statement FY2023

Övriga policyer

Integritetspolicy

Integritetspolicy för Epicor Software Corporation

 
Läs mer

Sekundära registerförare för Epicor

Lista över sekundära registerförare som Epicor använder för att hantera personuppgifter 

Läs mer

Användarvillkor för webbplats

Användarvillkor för webbplatsen för Epicor Software Corporation 

Läs mer

Tekniska och organisatoriska åtgärder

Översikt över prenumerations- och supporttjänster för informationssäkerhetsprogram 

Läs mer

Epicors närstående bolag

Epicor Software Corporation, närstående bolag och dotterbolag 

Läs mer

Kontakta Epicor

Berätta för oss om just dina mål och utmaningar så att vi kan visa varför mjukvara från Epicor bättre uppfyller dina behov. Kontakta oss via telefon, chat eller e-post. Om du redan är kund, logga in på EpicCare