Den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR)

Dataskydd och integritet är viktiga för Epicor, både i sig själva och gentemot våra kunder, och vi kommer att följa Dataskyddsförordningen (GDPR) när den träder i kraft. Att Epicor efterlever GDPR kommer att bidra till att våra kunder efterlever GDPR, men regelefterlevnad är alltid ett gemensamt ansvar.

Det är viktigt för Epicor att hjälpa våra kunder att följa kraven i GDPR och vi fortsätter att arbeta för att förbättra både vår egen och våra kunders efterlevnad.

Övriga policyer

Integritetspolicy

Integritetspolicy för Epicor Software Corporation

 

Läs mer

Sekundära registerförare för Epicor

Lista över sekundära registerförare som Epicor använder för att hantera personuppgifter 

Läs mer

Användarvillkor för webbplats

Användarvillkor för webbplatsen för Epicor Software Corporation 

Läs mer

Tekniska och organisatoriska åtgärder

Översikt över prenumerations- och supporttjänster för informationssäkerhetsprogram 

Läs mer

Epicors närstående bolag

Epicor Software Corporation, närstående bolag och dotterbolag 

Läs mer