• Volitatud konsultandid

  Volitatud konsultandid (AC - authorized consultants) pakuvad juurutamise ja professionaalse konsulteerimise teenuseid ning töötavad otse Epicori® müügi, lisaväärtust andvate edasimüüjata ning klientidega. AC-d pakuvad teadmisi ja oskusi Epicori toodete funktsionaalsuse ja tehnoloogia osas aidates saavutada kõrgemal tasemel kliendi rahulolu. Volitatud konsultantidel on õigus osaleda meie Viitava partner (referral partner) programmides. Epicor Partners for Growth programm annab meie Volitatud konsultantidele tööriistad, ressursid ja väljaõppe, mis on Epicori edukaks rakendamiseks vajalik.

  Mida te saate

  Teie töö kergemaks tegemiseks saavad kõik Epicori Volitatud konsultandid järgmised vahendid:

  • Partner Welcome Kit
  • Kuni kümme edasi müümiseks mitte mõeldud Epicori toote koopiat, mida teil on lubatud kasutada demonstratsiooniks, väljaõppeks ning testimiseks
  • Komplekt eelkonfigureeritud demonstratsiooni CD-sid, mis võimaldavad meie partneritel näidata kerge vaevaag tooteperekondi koos nende oluliste omadustega, näidisaruandeid ning täiendavad informatsiooni.
  • Tootekirjanduse komplekt koos rea professionaalselt välja töötatud abivahenditega
  • Juurutamise juhend koos parimate tavade, tööriistade ning praktilise tegevusplaaniga, mis kõik on loodud protsessi tõhustamiseks.
  • Komplektne kliendi õppemanuaal ja dokumentatsioon viitamiseks ning enda töötajate välja õpetamiseks
  • Uue partneri stardipakett (New Partner Start-Up Pack) koos teejuhiga (Roadmap)

  Meie oleme valmis

  Kui te soovite saada teada rohkem Epicori, meie lahenduste ning meie võitva äriettepaneku kohta Partneritele, võtke meiega palun ühendust ning hakkame asja arutama. • Epicor Partner Network Brochure

  Partner Resources:

  Become a Partner
  Find a Partner
  Referral Lead Form
  Contact Us