• Những giải pháp ERP

  Epicor đem đến những giải pháp phần mềm nhằm giúp các công ty có khả năng trở nên hiệu quả hơn, tăng hiệu suất và tạo dựng lợi thế cạnh tranh. Epicor dùng kiến trúc hướng dịch vụ và kĩ thuật dịch vụ Web để đem đến những sản phẩm phần mềm Epicor ERP tổng quát, đặc thù ngành. Epicor là sự lựa chọn đúng đắn nếu bạn đang tìm kiếm phần mềm sản xuất, phần mềm phân phối.

  Epicor có hơn 40 năm kinh nghiệm trong việc đem những giải pháp đã được trao thưởng, cải tiến đến với những khách hàng của chúng tôi. Chúng tôi là đối tác kinh doanh lâu bền, đáng tin cậy mà bạn có thể dựa vào khi cần từ nay và về sau.

  Hệ thống quản lý bán lẻ của Epicor và sản phẩm Epicor ERP có tác động mạnh, linh hoạt và có khả năng phát triển nhưng vẫn đem lại lợi nhuận. Những giải pháp này được thiết kế để phát triển doanh nghiệp của bạn. Epicor muốn đồng hành cùng bạn dù bạn là doanh nghiệp nhỏ hay đang phát triển thành doanh nghiệp quốc tế hàng tỉ đô la.

  Chúng tôi biết rằng những giải pháp doanh nghiệp toàn diện đem đến đơn điểm của tinh thần trách nhiệm, cho phép những khách hàng của chúng tôi đạt được sự tối ưu hệ thống vận hành và là người dẫn đầu thị trường hiện tại. Epicor cung cấp phạm vi rộng lớn các dịch vụ cùng với những giải pháp để đẩy mạnh lợi tức đầu tư nhanh và chi phí sở hữu thấp.

  Khám phá các tính năng của ERP nhằm nâng cao hiệu suất cho doanh nghiệp
 • Epicor solutions are designed around the unique operational needs of each industry and are available in the cloud, hosted, or on-premises. Customers can better manage complexity and focus on core growth activities.

  Talk to an Expert »