• Phần mềm Ngành sản xuất Nhựa

 • Epicor hiểu rằng đối với các nhà sản xuất làm trong lĩnh vực nhựa và cao su, sự đa dạng của vật liệu composite, sự đa dạng của các sản phẩm hiện đang được sản xuất, và sự thay đổi nhanh chóng trong việc phát triển sản phẩm mới, dẫn đến nhu cầu về tăng cường sự linh hoạt của doanh nghiệp.

  Hệ thống Khuôn mẫu

  Giải pháp Phần mềm của Epicor cho phép tất cả các nhà sản xuất nhựa và cao su (bao gồm cả máy ép, máy bơm đúc, máy ép nhựa bằng nhiệt, máy là film và túi) có thể quản lý chặt tiến độ giao hàng, quản lý nguyên vật liệu, giảm tồn kho dư thừa, và tăng lợi nhuận. Phần mềm của Epicor độc quyền định vị khách hàng của chúng tôi mở rộng liên ngành bằng hiểu biết nghiệp vụ quản lý doanh nghiệp của chúng tôi đối với những quy định khắc khe của nhiều ngành công nghiệp như Hàng không và Quốc phòng, Tự động hoá, Thiết bị y tế, Điện tử, và nhiều hơn nữa.

  Phần mềm ERP cho Khuôn mẫu

  • Quản lý chặt chẽ chi phí của từng hoạt động sản xuất, bao gồm cả báo cáo dựa trên tác vụ công việc và dựa trên sự vận hành.
  • Nhúng lịch trình và Hoạch định và điều độ sản xuất nâng cao được thiết kế để giúp bạn đáp ứng nhu cầu của khách hàng.
  • Bộ quản lý chất lượng của Epicor giúp tự động hóa quá trình tuân thủ quy định, giúp bạn đáp ứng tiêu chuẩn ISO/ AS / TS.
  • Công cụ hoạch định yêu cầu nguyên vật liệu giúp quản lý số lượng ngày càng tăng của vật liệu nhựa mà bạn đang dùng. Công cụ MRP của Epicor có thể dự báo yêu cầu của các bộ phận, điều chỉnh sản xuất theo dự báo sự thay đổi, và đề xuất các đơn đặt hàng để lấp vào những khoảng trống trong kho nguyên liệu của bạn.

  Dù bạn đang thực hiện chiến lược tinh gọn, tìm kiếm chế độ hiển thị sản phẩm trong qui trình sản xuất tốt hơn, hoặc mở rộng khu vực hoặc toàn cầu, Epicor có thể giúp đỡ.

 • Epicor ERP Virtual Tour

  Bấm vào đây để khám phá bản demo và Hành trình ERP ảo

  Xem ngay »

 • Giải pháp Epicor được thiết kế xung quanh các nhu cầu hoạt động độc nhất của các doanh nghiệp toàn cầu, những doanh nghiệp tập trung vào sự vượt trội. Khách hàng có thể quyết định tốt hơn mức độ phức tạp và tập trung vào hoạt động phát triển cốt lõi.

  Nói chuyện với Chuyên gia »