• Phầm mềm ERP cho Ngành Đồ gỗ và Nội thất

 • Ngành Đồ gỗ và Nội thất trên thế giới ngày càng được chú trọng cùng với sức ép toàn cầu để tìm hiệu quả mới. Sự điều chỉnh về giá cả, biến động giá nguyên liệu, nhu cầu lao động cao và yêu cầu của khách hàng về linh động trong các sản phẩm tiếp tục làm thâm hụt lợi nhuận ít ỏi. Bạn cần một hệ thống hoạch định yêu cầu nguyên vật liệu phôi, hoặc hệ thống MRP, mà hiểu được những thách thức từ ngành công nghiệp của bạn.

  Hệ thống MRP cho Ngành Nội thất

  • Hệ thống Hoạch định Yêu cầu Nguyên vật liệu (MRP) của Epicor cho phép bạn quản lý với số lượng ngày càng tăng của vật liệu bạn tiêu thụ. Dự báo yêu cầu cho tới sản phẩm cuối cùng, điều chỉnh sản xuất theo dự báo sự thay đổi, và đề xuất các đơn đặt hàng để lấp vào những khoảng trống trong kho nguyên liệu của bạn.
  • Phần mềm Ngành sản xuất nội thất của Epicor cho phép bạn quản lý chặt chẽ chi phí của mỗi quy trình sản xuất, bao gồm báo cáo dựa trên sản phẩm và dựa trên thiết lập sản xuất.
  • Nhúng lịch trình và Hoạch định và điều độ sản xuất nâng cao giúp cải thiện tiến độ giao hang
  • Bộ quản lý chất lượng của Epicor giúp tự động hóa quá trình tuân thủ quy định, giúp bạn đáp ứng tiêu chuẩn ISO.
  • Phần mềm Epicor cho Ngành nội thất và đồ gỗ cung cấp chức năng Quản lý Mối quan hệ Khách hàng (CRM), cùng với các giải pháp thương mại điện tử mạnh mẽ với mẫu mã sản phẩm trực tuyến, giúp bạn gia tăng kênh bán hàng và quản lý nhu cầu khách hàng.

  Kiến trúc phần mềm cho ngành nội thất

  Đối với Ngành nội thất và đồ gỗ, các quy tắc mạnh mẽ dựa trên tiềm lực cấu hình sản phẩm giả thiểu chi phí trong kỹ thuật thiết kế đồng thời nâng cao sự hài lòng của khách hàng với các dịch vụ cá nhân có sẵn cho khách hàng và các đối tác trực tuyến thông qua các giải pháp thương mại điện tử, trên các thiết bị di động, hoặc tương tác trên máy tính truyền thống cho nhân viên của bạn. Là một module ẩn trong phần mềm Epicor ERP, bộ cấu hình làm giảm thời gian sản xuất cho các sản phẩm của bạn. Kết quả của cấu hình được đưa trực tiếp đến sản xuất, thu mua, và chất lượng.

  Quản lý mối quan hệ khách hàng (CRM) cùng với cấu hình sản phẩm và Quản lý Dữ liệu Sản phẩm có thể hỗ trợ các doanh nghiệp này trong việc phản ứng linh hoạt đồng thời giảm thiểu chi phí.

  Bạn có câu hỏi về Phần mềm Quản lý Ngành nội thất? Hãy gọi cho chúng tôi + 65-63338121, hoặc Hỏi Chuyên gia Epicor.

 • Epicor ERP Virtual Tour

  Bấm vào đây để khám phá bản demo và Hành trình ERP ảo

  Xem ngay »

 • Giải pháp Epicor được thiết kế xung quanh các nhu cầu hoạt động độc nhất của các doanh nghiệp toàn cầu, những doanh nghiệp tập trung vào sự vượt trội. Khách hàng có thể quyết định tốt hơn mức độ phức tạp và tập trung vào hoạt động phát triển cốt lõi.

  Nói chuyện với Chuyên gia »