• Giải pháp Ngành Tự động hoá

  Hệ thống ERP cho Ngành Sản xuất Tự động hoá

 • Phục vụ khách hàng của bạn một cách hiệu quả và đáp ứng các nhu cầu ngày càng tăng của họ về một cơ sở hạ tầng Công nghệ thông tin linh họat. Sau hơn 20 năm cung cấp các giải pháp cho 9.000 nhà sản xuất thuộc thị trường tầm trung, Epicor biết rằng bạn cần một phần mềm dễ dàng cài đặt, dễ dàng sử dụng và dễ dàng tích hợp với các hệ thống khác. Câu trả lời là một giải pháp sản xuất xây dựng từ đầu sử dụng kiến trúc hướng dịch vụ (SOA) kết hợp với giao diện người dùng Microsoft® .NET.

  Phần mềm Epicor cho Ngành Tự động hoá là phần mềm hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP) toàn cầu được thiết kế cho các công ty là nhà sản xuất và cung cấp sản phẩm và dịch vụ cho ngành Tự động hoá. Các giải pháp vượt xa ERP truyền thống nhằm cung cấp các chương trình quản lý tài chính, quản lý sản phẩm, quản lý quan hệ khách hàng (CRM), quản lý chuỗi cung ứng (SCM) và nhiều hơn nữa. SOA giúp tất cả các chương trình trên có thể sử dụng trên mạng một cách an toàn, dễ dàng tích hợp với các ứng dụng Microsoft Office và các chuỗi cung ứng toàn cầu. Các công cụ được sử dụng để tích hợp là các thành tố của Kim tự tháp Năng suất Epicor.

  Phần mềm Ngành Tự động hoá

  • Hỗ trợ hạch toán tự động phục vụ nhu cầu quản lý và theo dõi các nghiệp vụ mua hang tích luỹ trên hệ thống.
  • Tích hợp sẵn EDI với quy trình làm việc và các định dạng báo cáo cho giao tiếp điện tử ban hành và thông tin ASN đến và đi từ ô tô khách hàng của bạn.
  • Cải thiện tiến độ giao hàng và giảm thiểu lãng phí thông qua việc thực hiện chiến lược tinh gọn.
  • Hỗ trợ tiêu chuẩn AIAG, quản lý vòng đời sản phẩm (PLM) cho dữ liệu sản phẩm và quản lý tài liệu, và quản lý chất lượng tiên tiến để xử lý PPM, APQP, PPAP và TS 16949.
  • Khả năng quản lý các dự án đặc biệt.
  • Cái nhìn hoàn chỉnh với một giải pháp toàn diện đươc tích hợp với các biểu đồ.

  Với các ứng dụng tích hợp đã được giải thưởng, phần mềm Epicor cho Ngành Tự động hoá là một giải pháp phần mềm kinh doanh mạnh mẽ cung cấp sự linh hoạt và khả năng mở rộng bạn cần có để tăng trưởng lợi nhuận kinh doanh bằng cách tối ưu hóa các nguồn lực quan trọng nhất của bạn.

 • Epicor ERP Virtual Tour

  Bấm vào đây để khám phá bản demo và Hành trình ERP ảo

  Xem ngay »

 • Giải pháp Epicor được thiết kế xung quanh các nhu cầu hoạt động độc nhất của các doanh nghiệp toàn cầu, những doanh nghiệp tập trung vào sự vượt trội. Khách hàng có thể quyết định tốt hơn mức độ phức tạp và tập trung vào hoạt động phát triển cốt lõi.

  Nói chuyện với Chuyên gia »