• Hệ thống phân phối

 • Phân phối có hiệu quả đồng nghĩa với việc sở hữu những công cụ thích hợp để lên kế hoạch, tập hợp, vận chuyển và giao hàng hóa mà khách hàng muốn khi họ cần. Hiểu rõ những nhu cầu về phân phối của công ty là một chuyện, thực hiện điều đó với hiệu suất cao nhất lại là chuyện khác. Với lý do đó, bạn cần có một giải pháp phần mềm thích hợp để giải quyết vấn đề trên.

  Phần mềm quản lý hệ thống phân phối

  Epicor Distribution cung cấp cho quý vị toàn bộ những chức năng mà bạn yêu cầu, bao gồm các giải pháp chuyên sâu cho chuỗi cung ứng, quản lý quan hệ khách hàng, báo cáo quản trị và nhiều hơn thế nữa. Vì vậy, cho dù chỉ đơn giản là chọn lựa, tập hợp, vận chuyển hoặc cung cấp kênh đa bội xử lý cùng các dịch vụ thay mặt cho khách hàng, Epicor Distribution cung cấp những ưu thế cạnh tranh mà bạn đang tìm kiếm đến.

  Chúng tôi nhận ra rằng có rất nhiều doanh nghiệp thực hiện việc sản xuất và phân phối sản phẩm của họ. Nếu quý vị đang tìm kiếm thông tin chi tiết về những giải pháp về sản xuất của chúng tôi, xin vui lòng xem lại những giải pháp đó tại đây. manufacturing-software

  Tương tự như trên, chúng tôi nhận ra rằng rất nhiều tổ chức dịch vụ có các yêu cầu về phân phối. Xin vui lòng xem lại những giải pháp về dịch vụ của chúng tôi tại đây.

  Những giải pháp cho quản lý phân phối


 • Epicor ERP Virtual Tour

  Bấm vào đây để khám phá bản demo và Hành trình ERP ảo

  Xem ngay »

 • Giải pháp Epicor được thiết kế xung quanh các nhu cầu hoạt động độc nhất của các doanh nghiệp toàn cầu, những doanh nghiệp tập trung vào sự vượt trội. Khách hàng có thể quyết định tốt hơn mức độ phức tạp và tập trung vào hoạt động phát triển cốt lõi.

  Nói chuyện với Chuyên gia »