• Giải pháp Epicor ERP cho ngành dược & hoá chất

 • Các công ty hoạt động trong ngành dược phẩm, hóa chất và các sản phẩm liên ngành đang chịu áp lực liên tục cho việc quản lý hiệu quả của kinh doanh hằng ngày đồng thời đối phó với các vấn đề về chiến lược, thay đổi quy định liên tục, cạnh tranh và toàn cầu hóa trong ngành công nghiệp của họ.

  Phần mềm quản lý sản xuất hóa phẩm

  Những ngành hàng như thuốc và công nghệ sinh học, hóa chất, mỹ phẩm, phấn, thuốc cao dán, thuốc bảo vệ thực vật, thực phẩm và nước giải khát đều phải giảm chi phí vận hành và cải thiện dịch vụ khách hàng và hiệu suất hoàn thành đơn hàng.
  Epicor tích hợp đầy đủ Phần mềm Quản lý hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP) và Phần mềm Hoạch định yêu cầu nguyên vật liệu (MRP), giảm thiểu việc nhập nguyên vật liệu trùng lặp, cân bằng và hợp nhất nhu cầu, hỗ trợ doanh nghiệp hội nhập. Epicor cung cấp cho bạn một điểm truy cập đồng nhất cho tất cả dữ liệu về doanh thu, thông tin sản xuất, hồ sơ mua bán và quản lý chất lượng.

  Phần mềm Ngành dược phẩm

  Epicor đã làm việc chặt chẽ với khách hàng của mình trong ngành dược phẩm, hóa chất và các sản phẩm liên ngành để xác định và thúc đẩy các lĩnh vực cụ thể sau đây cần được chăm sóc thêm vì các quy định về ngành công nghiệp này:

  • Kiểm soát chất lượng
  • Truy xuất nguồn gốc đồng loạt
  • Thủ tục thu hồi
  • Quản lý nơi lưu trữ
  • An ninh và kiểm toán

  Những tính năng này đã được tích hợp vào phần mềm giải pháp của Epicor, cung cấp khả năng ngành công nghiệp đặc thù trên nền tảng chương trình từng được công nhận và trao tặng giải thưởng của Epicor.

 • Epicor ERP Virtual Tour

  Bấm vào đây để khám phá bản demo và Hành trình ERP ảo

  Xem ngay »

 • Giải pháp Epicor được thiết kế xung quanh các nhu cầu hoạt động độc nhất của các doanh nghiệp toàn cầu, những doanh nghiệp tập trung vào sự vượt trội. Khách hàng có thể quyết định tốt hơn mức độ phức tạp và tập trung vào hoạt động phát triển cốt lõi.

  Nói chuyện với Chuyên gia »