• Lĩnh vực
  Phân phối
  Sản xuất


 • Nội dung nổi bật


  Video

  Khám phá kho video khách hàng để tìm hiểu về kiến thức ngành từ các công ty cùng lĩnh vực


  Thử nghiệm Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP)

  Tìm hiểu thêm vể công nghệ ERP của Epicor và các tính năng tiên tiến kèm theo

 • Khách hàng của Chúng tôi


 • Giải pháp
   
  Phần mềm (ERP)
  Epicor cung cấp một hướng tiếp cận mới cho các hệ thống Quản lý Nguồn lực Doanh nghiệp…
   
  Phần mềm Phân phối
  Epicor cung cấp các giải pháp phần mềm phân phối với đầy đủ các tính năng hỗ trợ quản lý đơn hàng...


 • Tin tức


 • Câu chuyện thành công

  • Pittman Supply Inc

   “My business is worth more today due to Eclipse. Going with Eclipse was among the top three decisions I’ve made during the past 18 years."
   Scott Pittman, Owner and President | Pittman Supply, Inc.

  • Advantage Industrial Automation

   “Prophet 21 has helped us drastically reduce errors. The old days of faxing and managing pieces of paper, as well as tracking down files, are done."
   David Tatro, CIO/Finance Director | Advantage Industrial Automation

  • Kroll International LLC

   "From better inventory tracking to going paperless, fulfilling orders more accurately, and generating performance metrics, the overall efficiency of our warehouse operations has skyrocketed with Prophet 21.”
   Trevor McDermott, IT Manager | Kroll International

  • Petitti Garden Centers

   "Epicor Eagle software has been one of the best investments we’ve ever made and has helped us achieve nearly a 6% increase in earnings and approximately 25% increase in sales."
   AJ Petitti, President | Petitti Garden Centers

  • Magnum Shooting Center

   “The implementation process of the Epicor Eagle N Series system and the Epicor FFL Compliance Manager application is easy."
   Todd Lockburner, Co-Owner and General Manager | Magnum Shooting Center

 • Thông cáo báo chí

 • Tăng trưởng doanh nghiệp bạn
  Mục tiêu của bạn là luôn mang đến các trải nghiệm tuyệt vời cho khách hàng, và đồng thời đạt được lợi nhuận. Epicor giúp bạn có thể hoàn toàn tập trung vào các hoạt động cốt lõi của doanh nghiệp, truyền cảm hứng giúp bạn hình dung và nhận ra những cơ hội doanh nghiệp có thể đạt được khi áp dụng công nghệ một cách khôn khéo.


  Tăng trưởng doanh nghiệp bạn
  Mục tiêu của bạn là luôn mang đến các trải nghiệm tuyệt vời cho khách hàng, và đồng thời đạt được lợi nhuận. Epicor giúp bạn có thể hoàn toàn tập trung vào các hoạt động cốt lõi của doanh nghiệp, truyền cảm hứng giúp bạn hình dung và nhận ra những cơ hội doanh nghiệp có thể đạt được khi áp dụng công nghệ một cách khôn khéo.