• Phần mềm doanh nghiệp

  Công ty Epicor áp dụng hệ thống phần mềm kiến trúc hướng dịch vụ (SOA) cải tiến và công nghệ dịch vụ Web để tạo nên các giải pháp phần mềm doanh nghiệp toàn diện giúp công ty vận hành tốt hơn. Các giải pháp phần mềm đặc thù ngành cho các lĩnh vực sản xuất, phân phối, bán lẻ và khách sạn giúp tăng tính hiệu quả, cải thiện hiệu suất và xây dựng lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp.

  Phần mềm doanh nghiệp

  Phần mềm doanh nghiệp Epicor cung cấp một phạm vi các dịch vụ toàn diện với điểm trách nhiệm giúp thu hồi lợi tức đầu tư nhanh và giảm thiểu tổng chi phí sở hữu. Phần mềm doanh nghiệp không chỉ đem lại khả năng phát triển mà còn là tính linh hoạt nhằm đáp ứng các thách thức mà doanh nghiệp phải đối mặt ngày nay cũng như làm cho doanh nghiệp có khả năng đạt được những thành công chưa từng có trong tương lai. Hồ sơ giải pháp phần mềm toàn diện của Epicor được xây dựng trên nền tảng Epicor True SOA™ và Microsoft.NET, giúp giải pháp phần mềm Epicor là một hình thức đầu tư tối ưu cho hiện tại và những năm tiếp theo.

  Giải pháp phần mềm doanh nghiệp

  Giải pháp phần mềm Epicor được thiết kế để giảm thiểu chi phí và độ phức tạp khi vận hành, tích hợp vào hệ thống và hỗ trợ nhằm cho phép nhân công của bạn tập trung vào quá trình kinh không cần phải chú tâm về công nghệ mà chỉ tập trung vào các hoạt động doanh nghiệp và đạt hiệu quả làm việc tốt nhất thay vì tập trung vào công nghệ. Với việc cung cấp các giải pháp phần mềm doanh nghiệp có thể được triển khai ở bất cứ đâu trên bất cứ thiết bị nào, Epicor đem đến cho doanh nghiệp tổng chi phí sở hữu (TCO) thấp và lợi tức đầu tư nhanh (ROI). Công ty của bạn có thể nhìn thấy được sự cải thiện của doanh thu tổng, cải thiện lợi nhuận ròng, mà còn có thể trở thành doanh nghiệp hàng đầu thị trường.

  Khám phá các tính năng của ERP nhằm nâng cao hiệu suất cho doanh nghiệp
 • Epicor solutions are designed around the unique operational needs of each industry and are available in the cloud, hosted, or on-premises. Customers can better manage complexity and focus on core growth activities.

  Talk to an Expert »